6.6.2013

Uusi www.raflatac.com avattu

Www.Raflatac.com-verkkopalvelun uusi versio on avattu. Raflatac on maailman johtavia paperipohjaisten ja synteettisten tarralaminaattien valmistajia ja osa UPM-Kymmene -konsernia. Raflatacilla on tehtaat viidessä maanosassa sekä laaja terminaalien ja myyntikonttorien verkosto ympäri maailmaa.

Raflatacin uusi verkkopalvelu sisältää kolme markkina-aluekohtaisesti lokalisoitua sisältöversiota, joista Euroopan sisällöt ovat saatavissa useina kieliversioina. Palveluun on myös yhdistetty Raflatacin tuotteita koskevat sisältösovellukset, jotka aiemmin löytyivät erillisen Service Line -palvelun kautta.

Verkkopalvelun uudistaminen on osa Raflatacin sisällönhallintahanketta, jonka tavoitteena on siirtää kaikki Raflatacin sisäiset ja ulkoiset verkkopalvelut saman sisällönhallintajärjestelmän piiriin. Uusi järjestelmä mahdollistaa WWW-sisällöntuotannon hajauttamisen Raflatacin maailmanlaajuiseen organisaatioon.

Steerco Oy on osallistunut mm. hankesuunnitteluun, toimittajavalintaan, sovellusten määrittelyyn ja ongelmatilanteiden ratkaisuun. Steercon konsultti toimii sisällönhallintahankkeen ajan Raflatacin hankepäällikkönä ja hankkeen ohjausryhmän jäsenenä.

www.raflatac.com