6.6.2013

Vaatimusmäärittely Hämeenlinnan kaupungille

Hämeenlinnan kaupunki panostaa toimintansa kehittämisessä viestintään, palvelukulttuuriin, verkottumiseen ja päätöksenteon läpinäkyvyyteen. Strategisten tavoitteiden saavuttamisessa hyödynnetään uuden teknologian mahdollisuuksia ja pyritään kehittämään lisäarvoisia verkkopalveluja kuntalaisten ja sidosryhmien käyttöön.

Hämeenlinnan kaupunki on osana sähköisten palvelujen kehittämisstrategiaa valmistelemassa hanketta, jossa luodaan ratkaisu kaupungin internet-palveluille. Osana tätä hanketta on käynnistetty projekti, jossa määritellään julkisten verkkopalvelujen vaatimukset, sisällöt ja toiminnallisuudet.

Yhteistyökumppanina tässä projektissa on Steerco. Projektin lopputuloksena syntyvän vaatimusmäärittelyn pohjalta voidaan kartoittaa, miten hyvin kaupungilla jo käytössä oleva sisällönhallintajärjestelmä vastaa julkisen verkkopalvelun tarpeita vai hankitaanko käyttöön jokin toinen sisällönhallintatuote.