6.6.2013

Valo – valmis intranet-ratkaisu

Sinisen Meteoriitin intranet-tuotteistus on kerännyt vuoden 2011 aikana jo mukavasti huomiota. Tuotteistuksen tuloksena on syntynyt Sinisen Meteoriitin Valo, valmis intranet-ratkaisu. Nyt kun ensimmäiset onnistuneet Valo-asiakasprojektit ovat takana, Meteoriitti.comin toimitus päätti kysyä muutaman tiukan kysymyksen tuotteistuksesta vastanneilta avainhenkilöiltä: myyntijohtaja Jari Pulliselta ja konsultti Heidi Selkäinaholta.

Miksi Valo kehitettiin?

Jari:

Meteoriitti on toimittanut SharePoint-pohjaisia intranet-ratkaisuja vuosien varrella useille kymmenille suomalaisille yrityksille ja julkishallinnon organisaatioille. Perinteinen tapa kehittää SharePoint-ratkaisuja etenee liiketoimintatarpeiden kartoituksesta vaatimusmäärittelyyn ja teknisestä toteutuksesta käyttöönottoon. Tällaisen perinteisen SharePoint-projektin kesto voi olla aloituksesta jopa yli vuosi. Perinteinen toimintatapa soveltuu hyvin silloin, kun asiakas haluaa ottaa SharePointista “kaiken irti”. On kuitenkin suuri joukko yrityksiä ja organisaatioita, joille perinpohjaista määrittelyä tärkeämpää on saada SharePoint nopeasti hyötykäyttöön koko organisaation kattavana intranet-ratkaisuna. Valo vastaa tähän tarpeeseen.

Heidi

Yhä useampi organisaatio on päätynyt ostamaan SharePoint 2010 -lisenssin, mutta ei tiedä, miten siitä etenisi. SharePoint on monipuolisuutensa vuoksi haastava käyttöönotettavaksi ilman huolellista suunnittelua. Esimerkiksi työtilojen käyttöönotto ilman suunnittelua johtaa melko varmasti kaaokseen. Valo kehitettiin ratkaisuksi tähän ongelmaan.

Valo-ratkaisussa ne asiat, jotka SharePointin onnistuneessa käyttöönotossa aina vaativat huolellista suunnittelua – ja tuottavat harmaita hiuksia – on valmiiksi suunniteltu parhaiden käytäntöjen mukaisesti. Näin ollen pyörää ei tarvitse keksiä joka projektissa uudestaan, vaan Valon käyttöönotossa voidaan keskittyä täysillä siihen, mikä varsinaisesti herättää intranetit henkiin: ulkoasu, sisällöt ja toimintatapojen kehittäminen.

Mitä Valon kehittämisessä on tavoiteltu?

Heidi

Tavoitteemme liittyvät kolmeen asiaan:

1. Lopputuloksen laatu

Laadullisesti Valo-ratkaisun tärkein tavoite on helpottaa käyttäjien päivittäistä työtä. Valo ei ole vain tiedotuskanava, vaan se toimii koko organisaation yhteisenä viestintävälineenä sekä tietotyöläisen työn keskipisteenä. Sisällöntuotannon helppouteen on kiinnitetty huomiota.

Eheää käyttökokemusta on tavoiteltu luomalla yhtenäiset tavat liikkua sivustolla ja nostamalla käyttäjälle tärkeät asiat keskeisille paikoille.

Teknisesti laatua on tavoiteltu ratkaisuilla, jotka eivät riko SharePointia millään tavalla.

2. Helppo ja nopea käyttöönottoprosessi

Tavoitteena on ollut tarjota asiakkaalle miellyttävä projekti, jossa asiakkaan projektiryhmällä on hallittu määrä työtä. Prosessi on selkeä sekä asiakkaalle että meille.

3. Asiakkaan oppiminen SharePointin hyödyntäjäksi

Yhtenä Valo-prosessin tavoitteista on auttaa asiakasta ymmärtämään, miten SharePoint toimii, ja miten siitä saa kaiken hyödyn irti. Näin ollen käyttöönoton jälkeen asiakas osaa hyödyntää SharePointin perusominaisuuksia monipuolisesti.

Miten asiakkaat ovat vastaanottaneet Valon?

Jari:

Olemme olleet jopa yllättyneitä siitä miten paljon Valo on herättänyt kiinnostusta, vaikka emme ole sitä juurikaan markkinoineet. Technopolis ja VTI Technologies ovat ottaneet Valon ensimmäisenä käyttöön kesän aikana ja toimitamme parhaillaan useita Valo-projekteja uusille asiakkaille. Asiakaspalaute on ollut kaiken kaikkiaan hyvin positiivista, tuntuu siltä että tällaiselle paketoidulle ratkaisulle on ollut jo pidempään tarve.

Millainen on Valon hinnoittelu?

Jari:

Koska ratkaisu ja toimitusmalli ovat pitkälle tuotteistettuja, pystymme toimittamaan Valo-projektit kustannustehokkaasti kiinteään hintaan.  Valon konsepti perustuu kokemukseen SharePoint-introista, joiden budjetit ovat olleet kuusinumeroisia. Tuotteistuksella ja paketoinnilla tämänkaltaiset huippuintrat on saatu myös niiden organisaatioiden ulottuville, jotka investoivat intranet-projektiinsa viisinumeroisella panostuksella

Saako Valon palveluna?

Jari:

Valon saa tällä hetkellä ostettua perinteiseen tapaan omaan tai käyttöpalveluntarjoajan konesaliin asennettavana versiona. Mutta todetaan nyt tähän kiusoittelevasti että pysykää kuulolla. 😉

Hyödyntääkö Valo SharePoint 2010:n ominaisuuksia vai onko mukana paljon omia ratkaisuja?

Heidi

Pääosin Valossa hyödynnetään SharePointin perusratkaisuja, mutta keskeisimmissä kohdissa käyttökokemusta on parannettu Sinisen Meteoriitin kehittämillä lisäosilla. Nämä SharePointin perusominaisuuksia täydentävät tuotteistukset liittyvät uutisten tuotantoon sekä työtilojen hallintaan.

Jääkö asiakas kiinni Meteoriittiin toimittajana jos ostaa Valon?

Jari:

Ei jää. Ensinnäkin jo se, että ratkaisu perustuu Suomen ja maailman käytetyimpään intranet-tuotteeseen SharePoint 2010:een takaa sen, että tukea on Suomessa saatavilla hyvin kattavasti. Lisäksi luovutamme projektin päätteeksi sekä lähdekoodit että kattavan dokumentaation toteutetusta ratkaisusta asiakkaalle ja sopimuksissa taataan että asiakas saa jatkokehittää ratkaisua itse tai kolmannen osapuolen toimesta.

Heidi

Teknisesti asiakas ei sitoudu Siniseen Meteoriittiin, mutta sen sijaan Valoon jää varmasti koukkuun! Mikään ei ole enää ennallaan, kun kerran pääsee kokemaan helpon järjestelmäprojektin! 🙂

Miten Valo kilpailee markkinoilla?

Jari:

Valo sopii niille asiakkaille, jotka haluavat ottaa SharePointin intranet-käyttöön nopeasti ja hallitusti. Sininen Meteoriiti luonnollisesti toimittaa jatkossakin projekteja myös “perinteiseen tapaan”, olemme arvioineet että noin puolet kaikista intranet-projekteistamme on jatkossa Valo-projekteja ja puolet tehdään edelleen perinteisellä mallilla.

Valon kilpailijoita ovat toisaalta Open Source-pohjaiset intranet-ratkaisut (Liferay, Drupal) ja toisaalta muiden SharePoint-toimittajien vastaavat tuotteistukset. Open Source-ratkaisuja vastaan on helppo kilpailla jo pelkästään sillä että SharePoint 2010 on huomattavan monipuolinen tiedonhallinnan kokonaisratkaisu, joka kattaa intranet-tarpeiden lisäksi myös mm. extranet-, web-, ja Business Intelligence -alueet. Kilpailuvaltti on myös se, että SharePoint integroituu niin tiiviisti asiakkaan muuhun Microsoft-infrastruktuuriin. En itse tunne muiden toimittajien SharePoint-tuotteistuksia kovin tarkkaan, mutta asiakkailta saadun palautteen perusteella olemme yhdistäneet Valossa onnistuneesti kolme asiaa:

  • tehokkaan toimitusprosessin
  • kattavat, perus-SharePointia huomattavasti kehittyneemmät toiminnallisuudet
  • asiakkaan vapauden muokata intranetistä omanlaisensa

Tällä yhdistelmällä olemme mahdollistaneet selkeän ja avoimen mallin palvelun jatkokehitykselle.

Miten Valo kehittyy jatkossa?

Jari:

Kaikki Valo-asiakkaat saavat kutsun Valo-asiakaspaneeliin, jossa keräämme jatkokehitysideoita ratkaisun edelleenkehittämiseksi. Tällä hetkellä kehitämme jo ensimmäisten asiakasprojektien kokemusten pohjalta Valosta versiota 1.1.

Heidi

Valo on jo ensimmäisessä versiossaan hyvin kattava intranet-paketti, joten ominaisuuksia ei ole säästelty tulevaisuuden Valoihin. Valon kehittäminen keskittyykin käyttökokemuksen hiomiseen entisestään sekä entistä fiksumpien tietotyön käytäntöjen keksimiseen.

Valon kehityslistalle napataan paitsi kaikki asiakaspalautteet myös Sinisen Meteoriitin muissa projekteissa kehitetyt entistä paremmat käytännöt. Valoon tiivistyy Sinisen Meteoriitin ensimmäisen kymmenen vuoden aikana keräämä oppi tietotyön ratkaisujen kehittämisestä, ja kaikki tästä eteenpäin opittu kasvaa luonnostaan osaksi Valoa.

Valo-referenssejä

Lisätietoja Sinisen Meteoriitin palveluista

Valo, valmis intranet-ratkaisu

Kiinnostuitko? Kysy lisää!