6.6.2013

Valtiovarainministeriön intranet-toimittajavalinta

Valtiovarainministeriö järjesti vuoden 2003-2004 vaihteessa avoimen tarjouskilpailun ministeriön uudesta intranet-palvelusta ja siihen liittyvästä julkaisu- ja sisällönhallintajärjestelmästä. VM ei vielä tarjouspyynnöissä halunnut rajata käytettäviä tuotteita ja teknologioita, vaan tavoitteena oli, että tarjouskilpailun lopputuloksena löydettäisiin toimittajan lisäksi myös ministeriön tarpeita parhaiten vastaavat teknologiat.

Eri tuotteisiin ja teknologioihin perustuvien vaihtoehtojen keskinäinen vertailu on hankalaa, sillä niiden toiminnallisuus, elinkaari ja kustannusrakenne voivat poiketa toisistaan hyvinkin paljon. Valintaprosessin tehostamiseksi valtiovarainministeriö päätti käyttää Steercoa puolueettomana konsulttina intranet-toimittajavalinnan läpiviennissä.

Steerco loi valtiovarainministeriön tarpeiden pohjalta vertailukriteeristön, jota käytettiin vaihtoehtojen arvioinnin perusteena.

Arviointikriteerit ryhmiteltiin seuraaviin pääkategorioihin:

  • Sisällönhallinnan toiminnallisuus
  • Integroitavuus muihin järjestelmiin
  • Muu toiminnallisuus
  • Tuotetuki ja tuotekehitys
  • Tuotteen ja toimittajan referenssit
  • Ehdotettu toimintatapa
  • Kustannukset

 

Steerco pisteytti kriteeristön perusteella tarjouskilpailun tuloksena saadut noin 20 eri toimittajien tarjousta vertailun mahdollistamiseksi. Valtiovarainministeriö valitsi Steercon suosituksen perusteella pienen joukon toimittajia, joihin VM:n oma valintaryhmä tutustui tarkemmin. Näiden joukosta ministeriö pystyi valitsemaan mieleisensä toimittajan, jonka kanssa se saattoi aloittaa intranet-palvelun toteutusprojektin.