6.6.2013

Verkkopalvelun määrittely Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymälle

Vuoden 2010 alussa HKL:n ja YTV:n nykyiset joukkoliikenteen suunnittelu- ja tilaajatoiminnot yhdistyvät uudeksi Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymäksi, joka toimii Helsingin seudun tasoisena joukkoliikenneviranomaisena.

Uudelle liikenneorganisaatiolle toteutetaan verkkopalvelu, joka otetaan käyttöön organisaation toiminnan käynnistymisen yhteydessä ja julkaistaan koko laajuudessaan kesään 2010 mennessä.

Uuden verkkopalvelun laatuodotukset korkealla

HKL:n ja YTV:n nykyiset verkkopalvelut ovat kävijöiden keskuudessa tunnettuja ja suosittuja. Tästä syystä myös uudelle HSL:n verkkopalvelulle asetettavat laatuodotukset ovat suuret.

Uudessa verkkopalvelussa tullaankin tarjoamaan se palvelutaso, johon käyttäjät ovat tottuneet. Lisäksi tarkoituksena on kehittää verkkopalvelua nykyistä asiakaslähtöisemmäksi ja käytettävämmäksi.

Steerco toiminut vaatimusmäärittelyn konsulttina

Steerco on tukenut Helsingin seudun liikenne -kuntayhtymää uuden verkkopalvelun valmistelussa konsultoimalla palvelun vaatimusmäärittelytyössä.

Lisätietoja Sinisen Meteoriitin palveluista

Ota yhteyttä ja kysy lisää!