6.6.2013

Verkkopalveluprojektien onnistumista tutkittu

Steerco on tutkinut suomalaisten verkkopalveluprojektien onnistumista. Tutkimusta varten haastateltiin 123 henkilöä niin julkishallinnosta kuin yrityksistä. Vastaajat edustivat kokemusta yhteensä yli 1000 verkkopalveluprojektista. Tutkimuksella haluttiin selvittää mikä osuus verkkopalveluprojekteista onnistuu sekä miten projektin hankinnan valmistelu, läpivienti ja palvelun seuranta vaikuttavat projektin onnistumiseen.

Tutkimus osoittaa, miten paljon projektien onnistumisessa on parantamisen varaa. Yli 90% vastaajista oli kokenut ongelmia aikataulussa pysymisessä ja yli 80% budjetissa pysymisen kanssa. Reilut 70% vastaajista olivat kokeneet projektin, jossa lopputulokset eivät vastanneet projektille asetettuja vaatimuksia. Yli puolet vastaajista kokivat ongelmia myös alihankinnassa, läpiviennissä, ylläpidossa ja jatkokehityksessä.

Projektin onnistumistekijöitä kartoitettaessa näkyi suora yhteys projektin hankinnan valmistelun ja onnistumisen välillä. Projektin tavoitteiden ja vaatimusten huolellinen määrittely, resurssointi, aikataulutus, ratkaisuvaihtoehtojen tunteminen sekä tarjouspyyntöjen ja sopimusten huolellinen teko vaikuttivat projektien onnistumiseen selvemmin kuin projektin läpivientiin tai ylläpitoon liittyvien toimien teko.

Tutkimuksen tulokset osoittavat, että palveluiden hankintaan kannattaa panostaa selvästi nykyistä enemmän. Verkkopalveluhankinta ei tarkoita pelkkää tarjouspyynnön valmistelua, vaan huolellista analyysiä kehitystarpeista, vaatimuksista ja ratkaisuvaihtoehdoista. Verkkopalveluprojektin onnistuminen ratkaistaan jo ennen toteutumisprojektin alkamista.

Lisätietoja: hallituksen puheenjohtaja Jukka Packalén.