6.6.2013

Yhteistyötä nSensen kanssa

Steerco on aloittanut yhteistyön tanskalaisen tietoturvayritys nSensen kanssa. Yhteistyössä tarjotaan sähköisten palveluiden tietoturvan arviointipalveluita tietojärjestelmän haavoittuvuuksien kartoittamiseksi. Arvioinnin tulosten perusteella tehdään konkreettiset toimenpide-ehdotukset ongelmien ratkaisemiseksi ja tietoturvan parantamiseksi. Ensimmäiset tietoturva-auditoinnit Steercon asiakkaiden verkkopalveluista on jo tehty.