Muutama vuosi sitten olin mukana hankkeessa, jossa uudistuksen tavoitteeksi oli kunnianhimoisesti asetettu asemoituminen oman alansa mielipidejohtajaksi. Projektin lähtökohtiin tutustuminen osoitti, että mielipidejohtajuuden rakentaminen oli alussa; strategiaa, toimintasuunnitelmaa tai käytännön toimia mielipidejohtajuuden saavuttamiseksi ei ollut. Suunnittelijoiden tehtäväksi jäi toteuttaa ”digitaalinen kuorrutus” tilalle, jota kohti organisaatio ei ollut tavoitteellisesti ponnistellut, ja josta sille ei ollut muodostunut merkittävää itseymmärrystä.

Asiakkaan kuuntelu tärkeintä

Content Strategy Forumissa esiintyneen Stacey King Gordonin mukaan mielipidejohtajuuden kultainen sääntö on, ettei mielipidejohtajaksi voi (tai ole erityisen viisasta) julistautua. Se on asema, joka lunastetaan aktiivisen, tavoitteellisen toiminnan tuloksena, jossa kanavavalintoja ensisijaisempaa on keskittyminen autenttiseen ja asiakkaiden ymmärtämisestä nousevan sisällön tuottamiseen. Mielipidejohtajiksi kruunataan ne organisaatiot tai asiantuntijat, jotka ovat kyenneet ajattelullaan tai toiminnallaan tuottamaan todellista arvoa asiakkailleen tai sidosryhmilleen.

Mielipidejohtajuutta voi lähestyä niin yksittäisten asiantuntijoiden kuin yrityksen strategian näkökulmasta. Ongelmana ei niinkään ole se, etteikö kaikissa organisaatioissa olisi yksilöitä, jotka kykenisivät tuottamaan kohderyhmilleen arvokasta sisältöä – ponnistellessaan oman liiketoiminnan tai tuotekehityksen parissa organisaatiot eivät aina ole herkkiä kuuntelemaan, mitä haasteita ja tulevaisuuden näkymiä kohderyhmillä on. Monesti käy myös niin, että mielipidejohtajuus nähdään markkinoinnin ja viestinnän missiona eikä yritysjohto ponnistele riittävästi luodakseen uudenlaista organisaatiokulttuuria, jossa se voi kukoistaa.

Katse myös omaan napaan

Matkalla mielipidejohtajuuteen katse kannattaa kohdistaa, paitsi asiakkaiden ja sidosryhmien kipupisteisiin, myös organisaation sisäisiin toimintamalleihin ja vuorovaikutukseen. Tiedon ja osaamisen jakamisen aikakaudella tähän onkin tarjolla ainutlaatuiset mahdollisuudet. Mahdollisten mielipidejohtajien paikallistamisessa esimerkiksi hyvin toteutettu, Yammer-pohjainen sosiaalinen intranet toimii kullanhuuhdonnan tavoin: keskusteluvirrasta seuloutuvat esiin henkilöt, joista voi jalostua oman alansa suunnannäyttäjiä.

Harva asiantuntija päätyy mielipidejohtajaksi ainoastaan oman toimintansa tuloksena, vaan organisaation tuki lisää onnistumisen mahdollisuuksia. Strateginen näkemys, selkeät toiminnan suuntaviivat ja yhteisöllisyys auttavat asiantuntijaa arvioimaan omaa etenemistään ja asettamaan realistisia tavoitteita.

Haluatko kuulla, miten intranet voi tukea organisaatiosi mielipidejohtajuuden kehittymistä? Ota meihin yhteyttä!

Lue lisää Yammerista ja sosiaalisesta intranetista

Lisätietoja Sinisen Meteoriitin palveluista

Tietoa kirjoittajasta

We make digital work! Olemme koodareita, konsultteja ja digitaalisen teknologian asiantuntijoita. Autamme asiakkaitamme digitaalisen työn ja liiketoiminnan kehittämisessä. Maailmalla palkittu Valo-intranet on meidän tekemä.

Kirjoitukset (398)