Työelämä 2020 –hankkeen hankejohtaja Margita Klemetti haastoi minut kirjoittamaan, mitä Sininen Meteoriitti tekee paremman työelämän eteen. Aihe on lähellä sydäntäni ja olemme jo aiemmin osallistuneet Tekesin työpajoihin siitä, miten Suomen työelämä nostetaan Euroopan parhaaksi vuoteen 2020 mennessä.

Jokaisen upean onnistumisen takana on uskallus unelmoida ja asettaa rima riittävän korkealle. Korjaankin siksi ensin tavoiteasetantaa – emme mieti Sinisessä Meteoriitissa, miten meille luodaan Euroopan paras työpaikka, vaan maailman.

Motiivina pitkäjänteinen kannattavuuden varmistaminen

Eri maailmankolkkien välillä on suuria eroja olosuhteissa. Pakko on vahva motivaattori vähemmän kehittyneissä talouksissa, joissa ihmistyövoiman edullisuudella kilpailevat tehtaat orjuuttavat työntekijänsä. Suomen kaltaisessa hyvinvointiyhteiskunnassa meidän on panostettava työn tuottavuuteen ja innovaatioihin erilaisen motivoinnin kautta.

Pelkkä kyky innovoida ei kuitenkaan riitä, vaan organisaation arvojen on asetettava tekeminen oikeaan viitekehykseen. Länsimaiset innovaatiot subprime-lainamarkkinoilla osoittavat, mitä tapahtuu jos innovaatioiden tavoitteena on vain lyhyen tähtäimen etu. Eri toimialoilla on erilaiset realiteetit toiminnan kannattavuudelle, mutta vertailukelpoisten toimijoiden kesken parempi työpaikka lisää kannattavuutta pitkäjänteisesti.

Onnistumisen resepti Sinisessä Meteoriitissa

Onnistumisen resepti on loppujen lopuksi yksinkertainen: avoin organisatiokulttuuri ja yhteisöllisyys, tehokkaat toimintatavat ja työvälineet sekä tiedon jakamisen kulttuuri – vähemmän turhia kokouksia ja pahanlaatuista stressiä.

Oman organisaation asiantuntemuksen valjastaminen työpaikan kehittämiseen on keskeisin yksittäinen edellytys onnistumiselle. Parhaat asiantuntijat ovat jo palveluksessamme ja heitä kuuntelemalla löytyvät kehityskohteet, joihin tarttua. Organisaatio myös sitoutuu tavoitteisiimme, kun heitä on kuunneltu. Kaikkea ei tarvitse tehdä kerralla, eikä kaikkia kehitysideoita välttämättä toteuteta, vaikka kaikki käsitelläänkin. Oikeiden työvälineiden ja toimintatapojen avulla saamme aikaiseksi jatkuvan dialogin, joka ei kuormita työntekijöitä liikaa. Vaatimustaso nousee päivä päivältä ja siksi dialoginkin on jatkuttavava – muutos on pysyvä olotila.

Yritän itse toimia niin kuin saarnaan. Olen antanut organisaatiolleni toimitusjohtajan palvelulupauksen, jonka mukaan jokainen asiantuntijoiden työssään kohtaama konkreettinen ongelma on raportoitava minulle jos siihen ei normaalin työn puitteissa löydy ratkaisua. Lupaan viiden päivän kuluessa linjata konkreettiset seuraavat stepit korjauksen löytämiseksi. Vastaavasti esimerkiksi paraikaa käynnissä olevan strategiatyöstömme keskeinen osa on ideoiden kysyminen koko henkilöstöltä ja asiakkailta. Vastaukset ja ehdotukset ovat kaikkien meteoriittilaisten selailtavissa ja kommentoitavissa avoimesti – mikseivät olisi. Kulttuuria ei luoda vain teknisin apuvälinein, mutta intranet ja Yammerin sosiaaliset toiminnallisuudet integroituna käytössä oleviin muihin järjestelmiin auttavat oleellisesti tehokasta kommunikointia.

Mikä toimii henkilöstölle, toimii nykyään myös suhteessa loppuasiakkaaseen. Asiakaskin odottaa läpinäkyvyyttä sille, mistä ja miten palvelu tuotetaan. Sosiaalisen median kautta henkilöstön ja loppuasiakkaan raja-aita hämärtyy tai poistuu. Todellinen organisaatiokulttuuri ja sen taustalla vaikuttava arvopohja tulee läpinäkyvämmäksi – ja loppuasiakkaamme on siitä jatkossa myös yhä enemmän kiinnostunut.

Kuten Aalto University Executive Educationin johtaja Pekka Mattila toteaa: ”Tulevaisuuden voittajiksi nousevat ne yritykset, jotka onnistuvat kytkemään tiedon älykkäästi ja reaaliaikaisesti palvelukehityksen, asiakaspalvelun ja markkinoinnin päätöksentekoon”.

Johtajan muistilista paremmalle työelämälle

  1. Valjasta työntekijöidesi voimavarat murtamalla organisaatiosi viestintämuurit
  2. Syleile avointa kokeilevaa yrityskulttuuria
  3. Ja viimeisenä muttei vähäisimpänä ohje, jonka itse sain aikoinaan konkarijohtaja Matti Willamolta. Kohtele jokaista ihmistä jokaisessa tilanteessa tavalla, joka antaa hänen säilyttää ihmisarvonsa – riippumatta siitä, onko kyse sitten irtisanomisesta tai palkitsemisesta.
Työelämä 2020

Tämä kirjoitus on osa Suomen hallituksen Työelämä 2020 -hanketta, jonka tavoitteena on tehdä suomalaisesta työelämästä Euroopan parasta vuoteen 2020 mennessä. Lue lisää osoitteessa www.tyoelama2020.fi.

Tietoa kirjoittajasta

We make digital work! Olemme koodareita, konsultteja ja digitaalisen teknologian asiantuntijoita. Autamme asiakkaitamme digitaalisen työn ja liiketoiminnan kehittämisessä. Maailmalla palkittu Valo-intranet on meidän tekemä.

Kirjoitukset (398)