- 11.12.2013

Lean-filosofia, SCRUM vai vesiputousmalli?

Vuosi lähenee loppuaan ja on aika summata kuluneen vuoden antia. Meillä on pohdittu tänä vuonna Lean-filosofiaa ja jatkokehitetty ketterää toimitusmalliamme. Sinisessä Meteoriitissä on jo entuudestaan ollut vahvat perinteet ketterään tekemiseen.

Olemme aikoinaan esimerkiksi julkaisseet erittäin suositun artikkelisarjan ”Ketteryys haltuun”. Käy tutustumassa siihen jos et ole sitä vielä aiemmin lukenut, ja ketterät menetelmät kiinnostavat. Löydät sen täältä: https://www.meteoriitti.com/Artikkelisarjat/Ketteryys-haltuun/

Ketterien menetelmien puolestapuhujana minua ilahduttaa, että olemme tehneet tänä vuonna erinomaisesesti onnistuneita ketteriä projekteja niin SharePointilla kuin räätälöitynä .NET-ratkaisuna. Osa asiakkaista alkaa olla jo sillä osaamisen ja ymmärryksen tasolla, että ketterät projektit on ollut mahdollista toteuttaa Scrum-metodologiaa noudattaen. Ihan aina ei näin kuitenkaan ole vaan toimitusmalli on syytä sopeuttaa asiakkaan aikainvestoinnin ja kykyjen mukaan. Onneksi ketteriin menetelmiin perehtyneet projektipäällikkömme ja konsulttimme ovat tässä asiakkaan apuna ja jo projektin suunnitteluvaiheessa on mahdollista räätälöidä kuhunkin projektiin sopiva toimitusmalli yhteistyössä asiakkaan kanssa.

Ketterässä mallissa tähdätään siihen, että projekti tehdään mahdollisimman tiiviissä yhteistyössä asiakkaan kanssa ja että valmiin sovelluksen julkaisu tapahtuu mahdollisimman aikaisin ja uusia versioita tuotetaan mahdollisimman usein. Vaatimusten muuttaminen pitkin matkaa ja jopa projektin loppupäässä on mahdollista.

Lean is not mean

Lean-johtamisfilosofiassa pyritään hukkatyön poistamiseen tai ainakin sen minimoimiseen. Tämä saatetaan kokea yltiöpäiseksi tehostamiseksi tai tuotantokoneiston ruuvaamiseksi äärimmäiseen kuntoon, mutta itse asiassa meidän tapauksessamme Lean-filosofiaa noudatettaessa voittavat sekä asiakas että toimittaja. Ja juuri ketterissä projekteissa Lean toteutuu parhaimmillaan silloin kun ketterää kehittämistä käytetään siihen sopivassa projektissa. Asiakas saa juuri sellainen lopputuloksen (usein meidän tapauksessamme verkkopalvelun tai räätälöidyn sovelluksen), jossa on juuri ne ja ainoastaan ne toiminnallisuudet, jotka on yhdessä tärkeimmiksi projektin aikana priorisoitu. Projektia ei aloiteta raskaalla määrittelyvaiheella, jossa kaikki pitäisi voida ennakoida ja ennalta suunnitella, vaan kevyen product backlogin valmistelukierroksen jälkeen voidaan jo aloittaa kehitystyöt. Projektin aikana on mahdollista muuttaa suuntaa ja lopullista tähtäintä. Toimittajalle ei synny odotteluajasta hukkatyötä, vaan projektitiimi on työssä täysipäiväisesti ja tämä voidaan tietysti huomioida hinnoittelussa. Projektiin dedikoitu projektitiimi ottaa projektista omistajuutta ja kokee työnsä haasteellisena ja ammatillisesti motivoivana. Lisäksi molemmat osapuolet saavat nauttia todellisesta yhdessä tekemisen riemua yhteistä päämäärää tavoitellessaan. Tässä päästään todelliseen kumppanuuteen asiakkaan ja toimittajan välillä.

Seuraavassa on vielä muutamia otteita kokeneen tekijäkaartimme kokemuksista viime aikaisista ketteristä projekteistamme.

Projektipäällikkö kertoo

Projektipäällikkömme Anni Aukia kertoo ketterällä mallilla tehdyn ja kesän kynnyksellä julkaistun Outokumpu.com-projektin kokemuksista näin:
”Outokumpu.com –verkkopalvelun uudistus toteutettiin tyhjästä kolmessa kuukaudessa vastajulkaistulla SharePoint 2013:lla. Responsiivisen verkkopalvelun määrittely, suunnittelu ja toteutus ei olisi ollut mahdollista perinteisillä projektimalleilla tässä aikataulussa. Ketterällä mallilla konseptointi, määrittelyn tarkennukset ja toteutus voitiin tehdä tiiviissä yhteistyössä eri toimittajien asiantuntijoiden ja asiakkaan avainhenkilöiden kanssa, ja päätöksenteko oli nopeaa ja mutkatonta.”

Product Owner kertoo

Juuri vastikään maaliin saadussa ketterällä mallilla tehdyssä asiakkaalle räätälöiden rakennetussa .NET-ratkaisussa Product Ownerina toiminut konsulttimme Antti Martikainen kertoo näin:
”Scrum-menetelmän vahvuus on se, että melko avoimenkin konseptin pohjalta voidaan lähteä tekemään toteutusta ja suuntaa voidaan muuttaa ymmärryksen kasvaessa. Pelin henkeen kuuluu se, että joko budjetti, aikataulu tai piirteet joustavat silloin, kun kaikkea ei voida saada. Lopputulosten hyötyjen maksimoinnin kannalta on ratkaisevaa, että toteutuserien hallinta, priorisointi ja tarkennus onnistuu kivuttomasti ja helposti verkossa, helppokäyttöisen työkalun avulla. Hyvä backlog-työkalu avaa tekemisen tavoitteet ja vaiheet helposti kaikkien sidosryhmien nähtäville. Esimerkki helposti pilvestä välittömästi käyttöön otettavasta välineestä on Scrumwise, joka on saanut kiitoksia niin asiakkaan edustajilta, kuin myös toteutustiimin jäseniltä.”

Ketteriin menetelmiin erikoistunut testipäällikkömme kertoo

Kokenut testauspäällikkömme Anniina Rautio summaa ketterissä projekteissa tehdyn laadunvarmistuksen näin:
”Yksityiskohtaisten määrittelydokumenttien sijaan ketterissä projekteissa testauksen pohjana ovat käyttäjätarinoiden hyväksyntäkriteerit, joita tarpeen mukaan tarkennetaan tuoteomistajan eli product ownerin kanssa. Ketterissä projekteissa voidaan käyttää muiden projektimallien tapaan systemaattisia testaustekniikoita, mutta ajallisesti parempi hyöty saavutetaan kokemusperäisillä testaustekniikoilla kuten esimerkiksi tutkivalla testauksella. Siinä opitaan samanaikaisesti järjestelmän käyttöä, suunnitellaan ja toteutetaan testejä sekä raportoidaan testituloksia. Tämä on ajan tehokäyttöä, kun istunnosta tuotettava dokumentaatio sisältää niin testitapaukset, testidatan, testauksen, mahdolliset havainnot ja vikatilanteet. Löytyneet viat voidaan kirjata esimerkiksi product backlogiin, josta ne priorisoinnin jälkeen nostetaan tehtäviksi task boardille.”

Hyvää joulua toivottavat Sinisen Meteoriitin projektiammattilaiset! Keveästi käy ketterän kehittäjän tanssijalka kohti ensi vuotta kun asiakas myhäilee tyytyväisyyttään ja ”definition of done” –toteutustavan mukaisesti tehdään kerralla valmista.

Lisätietoja Sinisen Meteoriitin palveluista

Tietoa kirjoittajasta

We make digital work! Olemme koodareita, konsultteja ja digitaalisen teknologian asiantuntijoita. Autamme asiakkaitamme digitaalisen työn ja liiketoiminnan kehittämisessä. Maailmalla palkittu Valo-intranet on meidän tekemä.

Kirjoitukset (398)