Asiantuntemus on vahvin yksittäinen Veronmaksajien brändiin liitetty ominaisuus. Verkkopalvelumme sisältää erityisen runsaasti käytännönläheistä hyötytietoa. Haimme uudistuksella nykyaikaista, helposti lähestyttävää, selkeää, tyylikästä, ja luotettavasti toimivaa palvelukokonaisuutta kaikille käyttäjille päätelaitteesta riippumatta. Olemme hyvin tyytyväisiä lopputulokseen. Löysimme yhdessä Sinisen Meteoriitin asiantuntijoiden kanssa erinomaisia ratkaisuja hankkeen aikana esille nousseisiin kysymyksiin. Myös aikataulussa pysyttiin kiitettävästi tiiviin ja hyvin organisoidun projektitoiminnan ansiosta.

Teemu Lehtinen, toimitusjohtaja, Veronmaksajain Keskusliitto ry

Jalostettua faktatietoa jäsenille ja muille kohderyhmille

Veronmaksajain Keskusliitto ry (Veronmaksajat) on kotitalouksien, yritysten ja yhteisöjen verotuskysymyksissä neuvova, etuja valvova ja oikeusturvaa puolustava järjestö.

Liiton verkkopalvelulla www.veronmaksajat.fi palvellaan jäseniä, potentiaalisia jäseniä sekä muita tiedon tarvitsijoita (lehdistöä, päättäjiä, tutkijoita jne.) jakamalla jalostettua faktatietoa verotukseen liittyvistä kysymyksistä, ajankohtaisuuksista ja tutkimustuloksista.

Uudistuksen taustalla kriittiset kehittämistarpeet

Veronmaksajat päätti käynnistää verkkopalvelun mittavan uudistushankkeen, koska verkkopalvelujen kriittisiksi kehittämistarpeiksi oli todettu erityisesti kannettavien päätelaitteiden (tabletit ja älypuhelimet) parempi tukeminen, asiakaspalvelun tehostaminen, jäsenten itsepalvelumahdollisuuksien parantaminen ja palvelun käyttökokemuksen nykyaikaistaminen.

Sininen Meteoriitti oli Veronmaksajien suunnittelutyön yhteistyökumppanina kaikissa verkkopalvelu-uudistuksen vaiheissa konseptoinnista toteutukseen ja käyttöönottoon.

Toteutusvälineenä monipuolinen EPiServer CMS

Julkaisujärjestelmäksi palvelu-uudistuksessa valittiin EPiServer CMS 7 -tuote, jolla voidaan taata monipuolisten sivutaittojen joustava ylläpito sekä alustan skaalautuvuus tulevaisuuden tarpeisiin.

Sininen Meteoriitti toteutti järjestelmällä monipuoliset sivupohjat ja taittoelementit, koulutuskalenterit ilmoittautumistoimintoineen, uutisoinnin ja tiedottamisen työkalut, verolaskurit sekä verkkokaupan Veronmaksajien julkaisuja sekä e-kirjoja varten.

Integroinnit asioinnin helpottajana

Veronmaksajien jäseniä varten palveluun toteutettiin rekisteröitymistoiminnot ja jäsenpalvelut, joiden avulla autentikoidut jäsenet voivat asioida sekä löytää jäsenetuina tarjottavia lisätietoja. Jäsentiedot on integroitu Veronmaksajien CRM-järjestelmään sujuvan jäsenhallinnan takaamiseksi ja käyttöoikeuksien hallinnoimiseksi.

Verkkokauppa integroitiin sekä verkkopankkijärjestelmiin että Veronmaksajien omaan laskutusjärjestelmään, jotta tilaajat voivat maksaa tilauksensa joko omilla pankkitunnuksillaan tai laskulla.

Lähtökohtana responsiivisuus

Kaikkien palvelujen käyttöliittymät on toteutettu erilaisiin selainleveyksiin mukautuviksi, joten niiden toiminnallisuuksien käyttö sujuu optimaalisesti niin tablettilaitteilla kuin älypuhelimillakin.

Käyttökokemuksen suunnittelussa on kiinnitetty erityistä huomiota siihen, että massiivisesta sisältömäärästä huolimatta palvelu vaikuttaa väljältä, ilmavalta ja selkeästi ymmärrettävältä. Hakukonenäkyvyyteen on panostettu kaikissa suunnittelun osavaiheissa.

Vanhat sisällöt siirrettiin ohjelmallisesti

Koska Veronmaksajien aikaisemmat verkkopalvelut oli toteutettu Sinisessä Meteoriitissa  Microsoftin .NET-teknologiaan perustuvalla Meteor-järjestelmällä, oli vanhan verkkopalvelun sisältösivut mahdollista siirtää ohjelmallisesti uuteen ympäristöön. Tämä helpotti sisällöntuottajien työtä huomattavasti ja verkkopalvelu-uudistus saatiin muokattua julkaisukuntoon todella nopeassa aikataulussa.

Palvelut

 Teknologiat

Asiakkaamme: Veronmaksajat