Olemme lopputulokseen erittäin tyytyväisiä ja uusia käyttöönottoja tehdään asiakkaille viikoittain. Järjestelmän omaksuu nopeasti, koska verkkoselain ja Excel ovat molemmat tuttuja käyttöliittymiä.

Topi Hanhela, johtaja, Lääketietokeskus

Valmisteiden hinta- ja myyntitiedot ovat keskeisiä, kun lääkkeitä ja muita apteekkituotteita markkinoivat yritykset tutkivat ja analysoivat lääkealan trendejä. Jotta näihin tietoihin pääsisi käsiksi helposti ja nopeasti, syntyi Lääketietokeskuksen Pharmarket™ -markkinatilastopalvelu, joka on hyödynnettävissä suoraan nettiselaimella. Lisäksi käyttäjille on tarjolla muun muassa valmiita Excel-raporttipohjia, joiden avulla voidaan joustavasti tuottaa halutut näkymät ja kaaviokuvat.

Asiakkaat mukana kehitystyössä

”Uusi palvelu syntyi asiakkaiden tarpeista. Markkinoilla on muitakin hieman vastaavia portaaleja, mutta asiakkaat toivoivat ketterämpää tapaa löytää tarvitsemansa data. Palvelun kehitykseen osallistui koko ajan pilottiasiakkaita, jotta palautetta saatiin suoraan varsinaisilta käyttäjiltä”, kertoo Lääketietokeskuksen asiakkuuksista vastaava johtaja Topi Hanhela.

Pharmarketista saatavat tiedot ovat käyttäjilleen monella tapaa liiketoimintakriittisiä. Niitä hyödynnetään esimerkiksi kilpailijaseurannassa, uusien tuotteiden markkinamahdollisuuksia analysoitaessa, myyntitavoitteiden seurannassa sekä lääkkeiden hinta- ja myyntianalyyseissa.

Käyttäjät kiittävät tuttuja teknologioita

Sininen Meteoriitti suunnitteli ja toteutti palvelun SharePoint-osuuden, joka huolehtii raporttien julkaisusta sekä yhteyksistä taustalla oleviin tietolähteisiin. Lisäksi palvelun käyttäjähallinta ja tunnistautuminen automatisoitiin.

”Olemme lopputulokseen erittäin tyytyväisiä ja uusia käyttöönottoja tehdään asiakkaille viikoittain. Järjestelmän omaksuu nopeasti, koska verkkoselain ja Excel ovat molemmat tuttuja käyttöliittymiä. Yhtenä onnistuneen projektin merkkinä voidaan pitää myös asiakkaiden lähettämiä useita jatkokehitysideoita”, Topi Hanhela tiivistää.

Tiedot liikkeelle kustannustehokkaasti

”Palvelukokonaisuus osoittautui alkuperäistä monimutkaisemmaksi, mutta yhteistyössä Louhia Consultingin kanssa palaset saatiin viimein kohdalleen ja tiedot liikkumaan”, toteaa järjestelmäarkkitehti Marko Rosberg Sinisestä Meteoriitista. ”Kireästä aikataulusta huolimatta pääsimme nopeasti vauhtiin ja pysyimme aikataulussa”, Lääketietokeskuksen Hanhela jatkaa.

Palvelun tuottamisessa käytetään Microsoftin raportointiteknologioita. ”Totesimme Microsoftin teknologian olevan kustannustehokas vaihtoehto järjestelmän toteuttamiseen. Voimme siksi suositella sitä vastaaviin tarkoituksiin myös muualla”, Topi Hanhela päättää.

Mikä Lääketietokeskus?

Lääketietokeskus tuottaa asiakaslähtöisiä, monikanavaisia lääketietopalveluita ja ratkaisuja lääkeosaamisen kehittämiseen. Lääketietokeskuksen asiakkaita ovat terveydenhuollon ja lääkealan ammattilaiset, viranomaiset ja kuluttajat. Yrityksen tunnetuin brändi on Pharmaca Fennica®.