25.6.2014

Ketterää käytettävyyskehittämistä start-up-yritykselle

Tavoitteenamme oli saada käytettävyyssuunnittelu osaksi ketterää ohjelmistokehitystämme. Sinisen Meteoriitin asiantuntijoiden kanssa tässä onnistuttiin erinomaisesti ja tulokset saatiin nopeasti näkyviin myös asiakkaille.

Jani Huttunen, CEO, Finbiosoft

Finbiosoft Oy on diagnostiikkaan erikoistunut ohjelmistoyritys, jonka asiakkaita ovat erilaiset laboratoriot ja diagnostiikkatestejä kehittävät yritykset. Finbiosoft on kehittämässä kansainvälisille markkinoille suunnattua web-pohjaista Validation Manager -sovellusta kliinisten diagnostiikkatestien suorituskyvyn validoinnin ohjaamiseen ja hallintaan.

Ratkaisuja arkityön ongelmiin

Validation Manager pyrkii ratkaisemaan diagnostiikka-alan työtehtävissä ja hankkeissa havaittuja arkisia ongelmia, joiden kustannusvaikutus voi olla hyvin suuri. Jotta tämä uusi sovellus voi saada vankan jalansijan markkinoilla ja tulla aidosti suosituksi alan työntekijöiden keskuudessa, siltä vaaditaan erittäin hyvää käytettävyyttä.

Nopeaa ja havainnollista kehitystyötä

Sininen Meteoriitti on toiminut Finbiosoftin kumppanina sovelluksen käytettävyyden suunnittelussa ja kehittämisessä. Työtä on tehty sujuvana osana sovelluksen ketterää ohjelmistokehityksen prosessia ja parhaat lopputulokset on saavutettu yhdistäen iteratiivista käyttöliittymämallinnusta, asiantuntija-arviointia, käyttäjätestausta ja käytännönläheistä työpajatyöskentelyä.

Projektissa on erityisesti panostettu siihen, että asiakas on saanut käytettävyysasiantuntijoiden työn tulokset projektin eri vaiheissa nopeasti käyttöönsä ja tulokset ovat olleet sovelluksen käytännön kehittämistyön kannalta mahdollisimman havainnollisia ja työtä edistäviä.

Käyttäjät mukana monessa vaiheessa

Projektissa tärkeässä roolissa ovat olleet kohderyhmään kuuluvat ns. lähikäyttäjät, jotka ovat sovelluksen käyttökontekstia hyvin tuntevia asiantuntijoita. Nämä lähikäyttäjät toimivat projektissa testihenkilöinä ja osallistuivat myös työpajatyöskentelyyn. Lähikäyttäjien tuomasta aidosta käyttäjänäkökulmasta on ollut Finbiosoftille sovelluksen kehittämistyössä valtavasti hyötyä.