Kartoitamme parhaillaan organisaatioiden yhteisöllisten toimintatapojen ja -välineiden käyttöä Suomessa (osallistu tutkimukseen tästä).

Tutkimusta tehdessä olemme huomanneet, että organisaatioiden ”sisäisen somen” kenttä on vielä varsin uusi ja terminologia vakiintumatonta. Yhdet puhuvat sosiaalisesta intranetista, toiset Enterprise Socialista. Joillekin Lync edustaa organisaation sisäistä keskustelukanavaa. Käytettiin mitä termiä tahansa, monet organisaatiot ovat viime aikoina heränneet siihen, että tarvitaan sähköpostia parempi ratkaisu organisaation sisäisille keskusteluille.

Koetan seuraavassa tuoda hieman selkeyttä ”sisäisen somen” eri ulottuvuuksiin.

1. Enterprise Social

Enterprise Social (tai Enterprise Social Networking, ESN) on terminä kunnianhimoisin, ja yhtä paljon toimintafilosofia kuin sovellus. Enterprise Social -filosofian tarkoituksena on korvata perinteiset hierarkkiset organisaatiorakenteet verkostoilla ja tehdä organisaatioista yhteisöjä. Avainsanoja ovat jakaminen, avoimuus ja työkaverien auttaminen.

Yammerin kaltaisilla Enterprise Social -ratkaisuilla on tosiaan mahdollista murtaa tiedon ja ihmisten väliset muurit ja kohdistaa organisaation osaamisen ketterästi sinne missä apua milloinkin tarvitaan. Enterprise Social -ratkaisujen maksimaalinen hyödyntäminen vaatii kuitenkin paljon organisaation kulttuurilta, työntekijöiltä itseltään ja johtamiselta, joten Enterprise Social -ratkaisun hyötyjen realisoituminen edellyttää kohtuullisen paljon panostuksia.

Muita termejä laajemmaksi käsitteeksi Enterprise Social muodostuu, koska se ei rajoitu pelkästään tietotyöläisiin, vaan nykyiset älypuhelimet ja pilvipohjaiset Enterprise Social-ratkaisut mahdollistavat koko organisaation ottamisen mukaan organisaation digitaaliseen vuorovaikutukseen. Ensimmäistä kertaa myös suorittavaa työtä tekevillä (tehdastyöntekijät, siivoojat, roska-auton kuljettajat, jne.) on yhtäläiset mahdollisuudet osallistua organisaation vuorovaikutukseen kuin tietotyöläisillä. Enteprise Social ei myöskään rajoitu organisaation sisäiseen toimintaan, vaan mahdollistaa ulkopuolisten käyttäjien (kumppanit, asiakkaat, muut sidosryhmät) tuomisen mukaan vuorovaikutukseen.

2. Sosiaalinen intranet

Siinä missä Enterprise Social on parhaassa tapauksessa koko organisaation vuorovaikutuskanava, intranet mielletään usein ensisijaisesti tietotyötä tekeville suunnatuksi ratkaisuksi. Suorittavaa työtä tekeville saatetaan toki antaa käyttöön yhteiskäyttöisiä tietokoneita tai rakentaa info-tv-ratkaisuja, mutta intranet-viestintä on usein silti luonteeltaan ylhäältä-alaspäin tiedottamista. Intranet-konseptit käsittävät nykyään usein myös sähköiset työtilat, jotka mahdollistavat ryhmien sisäisen yhteistyön dokumenttien ympärillä.

Sosiaalinen intranet laajentaa intranetin ja sähköisten työtilojen konseptia astetta vuorovaikutteisempaan suuntaan. Esimerkiksi SharePoint 2013:lla toteutettu sosiaalinen intranet yleensä käsittää perinteisen intran ja työtilojen lisäksi muun muassa tiedotteiden kommentointi- ja tykkäysmahdollisuudet, keskusteluvirrat osana työtiloja, blogit, käyttäjäprofiilit ja yhteisösivustot. Vuorovaikutuksen lisääntymisestä huolimatta usein kuitenkin käy niin, että viestintäosasto haluaa johtaa sitä mistä intranetissä keskustellaan, jolloin sosiaalinen intranet harvoin saavuttaa samanlaista demokraattisen keskustelukanavan roolia kuin Enterprise Social -ratkaisut parhaimmillaan mahdollistavat. Intranetin keskustelut ja Enteprise Social -ratkaisu voidaan myös yhdistää, esim. korvaamalla SharePointin keskusteluvirta Yammerilla.

3. Ryhmächatit

Sekä Enterprise Social -ratkaisun että sosiaalisen intranetin keskustelut ovat luonteeltaan avoimia ja asynkronisia. Ryhmächatit (esim. Slack, Flowdock, Lync Chat Room) puolestaan tarjoavat mahdollisuuden reaaliaikaiseen keskusteluun vaikkapa tiimin tai projektin jäsenten kesken. Siinä missä sosiaalisessa intranetissä ja Enteprise Social -ratkaisuissa on usein edelleen jonkinlainen ”julkaisukynnys”, ryhmächateissa keskusteluun osallistumisen kynnys on hyvin alhainen, koska osallistujat tuntevat toisensa ja viestit pääsääntöisesti jäävät ryhmän jäsenten välisiksi. Samaan aikaan tieto ja keskustelut kuitenkin jäävät kyseisen ryhmän sisälle, joten ryhmächattien laajamittainen käyttäminen johtaa helposti tiedon ja ihmisten siiloutumiseen, jota taas Enterprise Social -ratkaisut tehokkaasti murtavat.

4. Keskustelut osana muita sovelluksia

Sekä Microsoft että muut toimittajat ovat parhaillaan tuomassa keskusteluvirtoja osaksi perinteisiä tuottavuus- ja bisnesratkaisujaan. Esimerkiksi Salesforce CRM on varsin tiivis paketti Salesforce Chatterin kanssa.

Microsoft tuo syksyllä Yammer-keskustelut kiinteäksi osaksi Microsoftin Office 365 -paketin muita palveluita, sekä aikoo integroida Yammerin tiiviimmin osaksi omia Dynamics-liiketoimintaratkaisujansa, kuten myös hieman yllättäen Salesforcen ratkaisuja.

Tulevaisuudessa voi olla vaikea löytää tietojärjestelmää ilman keskusteluominaisuutta, joten ilmiöltä on vaikea välttyä. Kannattaakin lähteä matkalle heti! Ota yhteyttä minuun, niin mietitään yhdessä mikä on juuri teille sopiva ratkaisu.

Entä miten sinä miellät Enterprise Socialin? Osallistu tutkimukseemme ja kerro näkemyksesi: mitä on enterprise social Suomessa? Vastanneet saavat yhteenvedon tuloksista sähköpostiinsa, ja lisäksi vastanneiden kesken arvotaan sisäisen yhteisömanagerin peruskurssi.

Sinisen Meteoriitin palveluita:

Tietoa kirjoittajasta

We make digital work! Olemme koodareita, konsultteja ja digitaalisen teknologian asiantuntijoita. Autamme asiakkaitamme digitaalisen työn ja liiketoiminnan kehittämisessä. Maailmalla palkittu Valo-intranet on meidän tekemä.

Kirjoitukset (398)