- 17.11.2014

Mihin proikkareita enää tarvitaan?

Projektiyhdistykseen osana kuuluva Young Crew Finland kävi meillä vierailulla workshoppaamassa kanssamme projektien ja erityisesti projektipäälliköiden ketteryydestä. Pohdimme ketteryyttä ostamisen ja myymisen sekä määrittelyn ja projektitoimitusten näkökulmasta. Tavoitteenamme oli illan aikana yhdessä miettiä, millaisiin projekteihin ketterä kehitysmalli soveltuu, ja miten sitä voi käytännössä projekteissa toteuttaa. Perinteisesti ketterää kehitystä on käytetty onnistuneesti tuotekehitysprojekteissa, mutta nyttemmin ketterät mallita ovat saaneet jalansijaa kaikessa palveluiden kehityksessä.

Tarvitaanko ketterää projektipäällikköä?

Projektipäälliköitä puhutti erityisesti se, mikä on heidän roolinsa ketterissä projekteissa. Scrumiin projektipäällikön roolia ei ole sisällytetty, mutta projektipäällikön tontilla olevat tehtävät eivät siitä mihinkään häviä. Kuka hoitaa keskustelut asiakkaan suuntaan, etenkin jos tilanne vaatii enemmän kuin vain asioista sopimista? Kuka selvittää ristiriidat ja osaa katsoa asioita yhtä aikaa sekä asiakkaan että toimittajan näkökulmasta?

Kaikki illanvietossamme workshopanneet ryhmät olivat kokemuksiinsa perustuen yhtä mieltä siitä, että onnistuneen ketterän kehityksen perustana on asiakkaan ja toimittajan välinen luottamus. Tässä projektipäälliköllä on keskeinen rooli. Hän rakentaa luottamusta ketterässä projektitiimissä, johon asiakaskin tärkeänä osana kuuluu. Asiakkaamme myös arvostavat monesti sitä, että meidän projektipäällikkömme on se henkilö, joka osaa pitää asiakkaan omatkin projektiryhmän jäsenet ”kurissa”. Päätöksenteko helpottuu ja tuloksia syntyy sisäisen vatuloinnin sijaan.

Ketterän projektipäällikön monta hattua

Ideaalimallin mukaiset demokraattiset Scrum-tiimit ovat monessa toimittajaorganisaatiossa käytännössä mahdottomia. Projektipäällikön roolille on kokemuksemme mukaan selkeä tarve etenkin sellaisissa projekteissa, joissa asiakas ei pysty toimimaan kiinteänä osana ketterää tiimiä Scrum-mallin mukaisesti. Jonkun täytyy istua asiakkaan kanssa palavereissa ja varmistaa laivan kulkeminen sovittuun suuntaan.

Ketteryyteen omassa roolissaan projektipäällikkönä perehtynyt Anni Aukia näkee oman roolinsa seuraavasti: ”Ketterän kehitysmallin hallitseva projektipäällikkö auttaa toimitusprojektia saavuttamaan tavoitteensa. Projektipäällikkö toimii projektista riippuen asiakkaan tuoteomistajan tukena, scrum masterin ja tiimin coachina, käytännön ongelmien ratkojana ja hallinnollisten asioiden hoitajana. Ketterä malli lähentää asiakasta ja toimittajaa toisiinsa ja tukee yhteistyön kehittymistä. Pitkäkestoisissa asiakassuhteissa projektipäällikkö kerää ymmärrystä asiakkaan tarpeista ja pitää hallinnassa kulloinkin meneillään olevat kehitysprojektit suhteessa kokonaisuuteen. ”

Tekeminen kehittyy nopeasta palautteesta ja avoimesta keskustelusta

Projektinhallinnan ammattilainen ja IPMA Young Crew Finlandin puheenjohtaja Juuso Kangas kommentoi näin: ”Ketteryydessä ostajan ja loppukäyttäjän kannalta on tärkeintä lyhyt palautelooppi. Voi olla, että perinteisemmissä menetelmissä ei asiakkaan näkökulmasta ole mahdollista reagoida tarpeeksi nopeasti muuttuviin tarpeisiin ja ymmärryksen kasvuun toimitettavan tuotteen tai palvelun tarjoamista mahdollisuuksista liiketoiminnan kehittämisessä.

Myös määrittelyä tehtäessä voi loppukäyttäjän olla hankala kuvata ja kuuntelijan ymmärtää haluja ja tarpeita, joita on toisaalta käytön ja toiminnan kehittämisen suhteen. Ketterällä kehittämisellä voidaan välttyä tilanteilta, jossa julkaisun jälkeen alkaa tulla kommentteja, että emmehän me tätä näin halunneet. Toki ketterä kehittäminen vaatii vielä esimerkiksi yritysten välisten sopimusten ja sopimisen tapojen kehittämistä sekä sopimuksellisten mallien selkeyttämistä, jotta laajempi käyttö voisi olla mahdollista perinteisemmissäkin yrityksissä.”

Totesimme illan aikana, että mitä enemmän useat toimittajat ja asiakkaat puhuvat ketteryydestä tällä tavalla yhdessä workshopaten, sitä enemmän tekeminen kehittyy. Tulemme siis mielellämme keskustelemaan kanssanne ketteristä kehitystavoista teidän palvelukehitykseenne liittyen.

Ja tässä vielä pari linkkivinkkiä:

Tietoa kirjoittajasta

We make digital work! Olemme koodareita, konsultteja ja digitaalisen teknologian asiantuntijoita. Autamme asiakkaitamme digitaalisen työn ja liiketoiminnan kehittämisessä. Maailmalla palkittu Valo-intranet on meidän tekemä.

Kirjoitukset (398)