- 2.2.2015

Sisäisten ja ulkoisten yhteisöjen managerit, liittykää yhteen!

Viikko sitten maanantaina 250 yhteisöjen luotsaajaa kokoontui Lahteen arvostamaan yhteisömanagerin työtä CMAD-tapahtumaan. Sillä perusteella, että tapahtuma täyttyi muutamassa tunnissa, yhteisömanagereita arvostavat ainakin yhteisömanagerit itse. Oman työn arvostus on tietysti se tärkein lähtökohta, mutta entäpä muut? Vieläkö yhteisömanagerointia pidetään Facessa roikkumisena?

Ulkoiset yhteisöt arvokkaampia?

Päivän aluksi Johanna Janhosen esittelemä tutkimus paljasti, että edelleen tällaisia näkemyksiä löytyy – ja erityisesti sisäisten yhteisöjen osalta. Tutkimuksessa ulkoisia yhteisöjä pidettiin merkittävästi tärkeämpinä kuin sisäisiä. Tärkeänä tai erittäin tärkeänä sisäistä yhteisöä piti vain 42% vastaajista. Jopa neljäsosa (26%) vastaajista koki sisäisen yhteisön strategisen merkityksen vähäisenä tai hyvin vähäisenä.

Oma syksyinen tutkimuksemme kertoi samaa kieltä: sisäisistä yhteisöistä nimetty yhteisömanageri oli vain 16 prosentilla.

Selvää kuitenkin on, että lähtökohta sekä sisäisille että ulkoisille on sama: molemmissa on loppupeleissä kyse organisaation strategiasta ja asiakkaista. Vanha virsi on, että somessa ei kannata olla (tai sen puoleen missään muuallakaan), jos homma ei tue organisaation strategisten tavoitteiden saavuttamista. Siksi tuntuu erikoiselta, että toinen olisi organisaatiolle jotenkin arvokkaampaa. Onko niin, että sisäisen yhteisömanagerin työn todellista sisältöä ei oikein tunneta? Tästä kysymyksestä kumpusi oman CMAD-puheenvuoroni aihe: yhteisömanagerin työn erot sisäisissä ja ulkoisissa yhteisöissä.

Sisäisessä yhteisössä muutosjohtajuus korostuu

Ehkä yksi syy edellämainittuun on se, että koko yhteisömanagerin työ on alkujaan muodostunut sosiaalisen median vallankumouksen seurauksena. Asiakkaat ovat vetäneet organisaatiot someen vähän väkisinkin, mutta samaan aikaan harvalla organisaatiolla on itsellään ollut riittävän selkeä visio sisäisten yhteisötyökalujen käyttöön. Onko toimimaton ja hierarkkinen sisäinen viestintä ja rasittava sähköpostipingis iskostunut niin lujasti osaksi arkipäivää,  että johtajat eivät edes osaa unelmoida muusta?

Tästä päästään mielestäni siihen tärkeimpään eroon: sisäisen yhteisömanagerin rooli on ennen kaikkea muutosjohtajan ja valmentajan rooli. Sisäinen some yksinkertaisesti vaatii enemmän työntöä. Siinä missä ulkoisen somen kanavissa viestivät ihmiset, joille somen käyttö on osa arkipäivää, on sisäisissä yhteisöissä mukana monia, joille monitoimiprintteri voi edustaa tietotyön viimeisintä aaltoa.

Yhteisömanagerin suurin haaste onkin yleensä saada mukaan some-skeptikot ja ohjata kulttuuria suuntaan, jossa avoin dialogi on ylipäätään mahdollista. Ulkoisessa yhteisössä asiakas on kuningas, ja jokainen yksilö tuo keskusteluun oman kulttuurinsa, jotka yhdessä muodostavat yhteisön oman keskustelukulttuurin.

 

yhteisomanagerin rooli

Tarvitsemme toisiamme

Vaikka eroja työn välillä löytyy, sekä sisäisten että ulkoisten yhteisömanagerien olisi tärkeää ymmärtää, kuinka paljon tarvitsemme toisiamme. Mielestäni työpaikoilla ulkoista ja sisäistä viestintää ei voida enää erottaa toisistaan. Siksi myös ulkoisen ja sisäisen somen on puhallettava yhteen hiileen. Jos ulkoinen ja sisäinen some eivät kohtaa, oma henkilöstö vieraantuu organisaation some-kanavista (”En tajua mitä tuolla meidän somessa oikein jaetaan”), eikä yhteisömanagerikaan saa sitä kaivattua arvostusta. On myös selvää, että ulkoisessa somessa ei voi keskustella ihan kaikista asioista. Siksi sisäinen yhteisö tarjoaa tarpeellisen organisaation oman keskusteluareenan – vaikkapa kriisitilanteen yllättäessä.

Sisäinen some on myös oiva paikka harjoitella somen lainalaisuuksia ja avointa keskustelua. Henkilöstön avoimuus ja someosaaminen tekee organisaation näkyväksi ulospäin. Käsi ylös, kuinka moni nykyään toivoo koko henkilöstön olevan mukana some-keskustelussa! Toive ei varmasti rajoitu enää markkinointi- ja asiakaspalveluosastoihin.

Ulkoisen ja sisäisen somen yhdistelmästä muodostuu kokonaisuus, sellainen vahvuus, joka tekee organisaatioista vahvempia ja vikkelämmin liikkuvia. Molempien maailmojen yhteisömanagerit luovat omalta osaltaan organisaatiolle sosiaalista pääomaa – ja uskaltaisin väittää, että toista ei kunnolla rakennu ilman toista.

Kiitos siis koko CMAD-väki siitä, että vähintään kerran vuodessa saamme keskustella ja jakaa ajatuksia kaikki yhdessä!

Miten yhteisömanagerin työ eroaa sisäisessä ja julkisessa somessa? from Sininen Meteoriitti / Blue Meteorite

Lisää asiaa ja vertaistukea yhteisömanagereille:

 

Tietoa kirjoittajasta

We make digital work! Olemme koodareita, konsultteja ja digitaalisen teknologian asiantuntijoita. Autamme asiakkaitamme digitaalisen työn ja liiketoiminnan kehittämisessä. Maailmalla palkittu Valo-intranet on meidän tekemä.

Kirjoitukset (398)