Keskustelimme tänään pidetyssä #intranetwork-aamiaistilaisuudessa siitä, miten intranet tukee yrityksen tavoitteita. Organisaation vision saavuttaminen vaatii yhteisöllisyyttä ja avoimuutta. Intranetin on oltava yhteishenkeä luova sosiaalinen ympäristö, käyttäjien tulee olla mukana sitä kehittämässä ja johdon tuki on käytön jalkautumisen kannalta korvaamatonta.

Organisaation yhteisen suunnan tuki

Sosiaalisen intranetin avulla organisaation suunnasta tehdään yhteinen asia. Työntekijät pääsevät osallistumalla ja keskustelemalla muodostamaan ensi arvoisen tärkeää yhteistä ymmärrystä siitä, mihin olemme menossa ja miten sinne pääsemme. Asiakkaiden antama palaute voidaan tuoda intranetiin läpinäkyvästi esille, jolloin voimme varmistaa, olemmeko oikealla kurssilla.

Sosiaalinen intranet muutoksen tukena

Koska strategiassa on monesti kyse muutoksesta, on muutoksen vaikutusten ymmärtäminen sen onnistumisen kannalta kriittistä. Erityisen tärkeäksi tämä muodostuu yritysostojen ja fuusioiden yhteydessä. Kaksi kulttuuria pitäisi yhdistää ja yhdistyneelle yritykselle asettaa kaikkia yhdistävä suunta. Yhteinen päämäärä asetetaan, sitä seurataan ja onnistumista arvioidaan. Strategian onnistuminen vaatii avoin ja läpinäkyvää tiedon jakamista ja yhteisen ymmärryksen muodostamista. Myös työntekijän täytyy ymmärtää oma roolinsa viestijänä.

Vuorovaikutus varmistamaan yhteistä ymmärrystä

Sosiaalisessa intranetissä yrityksen työntekijät voivat kysellä ja kommentoida, tykätä ja haastaa tehtyjä valintoja. Johto auttaa ymmärtämään ja tekee tarkennuksia, miksi valitut asiat ovat tärkeitä. Koko yrityksen henkilöstö voidaan ottaa mukaan seuraamaan ympäröimään markkinaa ja kertomaan ympärillä tapahtuvista muutoksista. Huomioiden analysointi tehdään yhdessä. Johtopäätökset kommunikoidaan yhteisöllisesti. Suuntaa voidaan tarvittaessa muuttaa, yhdessä.

Analytiikka arvioinnin tueksi

Analytiikan pitäisi auttaa päivittäistä tekemistä. Liian usein intranetin analytiikka kaivetaan esiin vasta uudistuksen yhteydessä. Intraneteissä kannattaisi ihan samalla tavalla, kuin webin puolella tarkkailla, missä kävijät vierailevat ja millä päätelaitteilla he intraa käyttävät. Tekevätkö he niitä asioita, joita haluamme heidän tekevän? Löytävätkö he ne asiat, jotka ovat tiedon kulun kannalta tärkeimpiä?

Vuoden 2015 parhaat intranetit Nielsenin mukaan

Loppuun vielä muutama poiminta Nielsenin raportista vuoden 2015 parhaiden intranetien yhteisistä piirteistä:

  • Osa parhaista intraneteistä toteutetaan fuusioiden yhteydessä.
  • Hyvissä intraneteissä hyödynnetään videoita työntekijöiden esittämiin kysymyksiin vastattaessa.
  • Sosiaaliset piirteet ovat raportin mukaan jo yksi perusasioista, mutta niiden pihvi eivät enää ole pelkät tykkäykset ja kommentit. Sen sijaan sosiaalisia piirteitä käytetään työntekijöiden tuntemusten ja kiinnostuksenkohteiden luotaamiseen.
  • Organisaation suorituskyvystä kertovat luvut on nostettu etusivulle.

Koko raportin voi ostaa täältä.

Kiitos kaikille aamun #intranetworkiin osallistuneille tai Twitterin kautta sitä seuranneille! On ollut huikea intranetin täyteinen vuosi. Lue lisää #intranetworkistä täältä.

Tietoa kirjoittajasta

We make digital work! Olemme koodareita, konsultteja ja digitaalisen teknologian asiantuntijoita. Autamme asiakkaitamme digitaalisen työn ja liiketoiminnan kehittämisessä. Maailmalla palkittu Valo-intranet on meidän tekemä.

Kirjoitukset (398)