- 10.12.2015

Digityön johtaminen on suurin ongelma teknologiahyötyjen lunastamisessa

Pidimme torstaina asiakkaillemme tapahtuman, jossa yhtenä käsiteltävänä teemana oli digitaalinen työ. Teimme tapahtumaan osallistujille myös kyselyn, jossa tiedustelimme nykytilaa digitaalisen työskentelyn eri kehitysalueisiin (esim. kulttuuri) liittyen. Laskimme kyselystä keskiarvon eri alueille ja kävimme tämän pohjalta keskustelua tärkeimmistä kehityskohteista.

Mukana oli noin kymmenen asiakasyritystämme ja vastauksissa organisaatiokulttuuriin ja teknologiavälineisiin liittyvät seikat saivat keskimäärin melko hyvät arvosanat. Hienoa! Asiakkaillamme on pääsääntöisesti avoin keskustelu- ja ideointikulttuuri ja välineetkin alkavat olla kunnossa. Suomessa todella monella työpaikalla töitä tehdään jo modernissa pilviympäristössä, jossa mobiliteetin tuomat hyödyt ovat käden ulottuvilla.

Kyselyvastausten ylivoimaisesti huonoimman tuloksen sai digitaalisen työn johtaminen, joka näkyi pirstaleisena ja ajoittain tehottomana työpäiväkokemuksena. Vastauksista saattoi yksiselitteisesti päätellä, että suurimmassa osassa vastaajaorganisaatioita yksiköiden ja bisnesten kehityshankkeita johdetaan edelleen vahvasti siiloista ja kukaan ei ole vastuussa työntekijöiden työpäivän eheydestä. Tämä on oman kokemukseni perusteella totta useimmissa niistä organisaatioista, joiden parissa olen työskennellyt.

Suomeksi sanottuna tämä tarkoittaa muun muassa seuraavia asioita:

  • Digitaalisille työskentelytavoille ei ole työhyvinvointiin ja liiketoimintaan kytkeytyvää visiota
  • Koulutuksia toteutetaan keskitetysti ja irti työn kontekstista, mikä ei johda todelliseen muutokseen
  • Johdon ja esimiesten kompetenssit raahaavat perässä, mitä tulee digityövälineiden hyödyntämiseen strategian toteuttamisessa. Toisin sanoen, digikanavat ja välineosaaminen eivät ole osa johtamista.

Tämä mielestäni kielii siitä, että digitalisaatio ja aidosti helppokäyttöiset ja kuluttajamaailmasta tutut toimintamahdollisuudet ovat melko tuore ilmiö, johon organisaatiot eivät ole vielä osanneet reagoida. Mutta jos johto ei ota digitaalisia työvälineitä johtaakseen, millä perusteella on lupa odottaa konkreettisia tuloksia ja notkeutta esimerkiksi asiakasrajapinnassa?

Ei millään. Valitettavasti. Koulutusorganisaationa tiedämme, että koulutukset ovat välttämättömiä, mutta tyypillisesti ne eivät riitä toteuttamaan todellista muutosta.

Tavoitteisiin pääsy vaatii johtamista siilorajojen yli

Kerrataan vielä: Kyselyvastausten ylivoimaisesti huonoimman tuloksen sai digitaalisen työn johtaminen, joka näkyi pirstaleisena ja ajoittain tehottomana työpäiväkokemuksena. Vastauksista saattoi yksiselitteisesti päätellä, että suurimmassa osassa vastaajaorganisaatioita yksiköiden ja bisnesten kehityshankkeita johdetaan edelleen vahvasti siiloista ja kukaan ei ole vastuussa työntekijöiden työpäivän eheydestä.

Onneksi muutosta on tapahtumassa. Yhä useammalla työpaikalla ongelma tiedostetaan ja digityön muutosjohtaminen otetaan tosissaan.

Digitaalisten työtapojen muutos ei ole projekti. Se on jatkuvaa muutosjohtamista, jota pitää tehdä yhteistyössä eri liiketoimintojen ja yksiköiden välillä. Tämä voi kuulostaa raskaalta, mutta kaikki on kiinni toteutustavasta. Me suosittelemme ketterää lähestymistapaa ja tekemällä oppimista. Kun tahtotila on olemassa, liikkeelle pääsee todella nopeasti ja tuloksellisesti.

Jos haluat kuulla lisää toimivista digitaalisten työtapojen johtamismalleista ja kuinka organisoitua johtamaan työtapojen muutosta, tulemme mielellämme kertomaan.

Hyvää joulun odotusta!

Tietoa kirjoittajasta

We make digital work! Olemme koodareita, konsultteja ja digitaalisen teknologian asiantuntijoita. Autamme asiakkaitamme digitaalisen työn ja liiketoiminnan kehittämisessä. Maailmalla palkittu Valo-intranet on meidän tekemä.

Kirjoitukset (398)