13.1.2016

Haaga-Helia kehittää sisäistä viestintää uuden intran avulla

Oppilaitosmaailman ymmärrys ja mahdollisuus hoitaa koko hanke määrittelystä toteutukseen asti on Sinisen Meteoriitin selkeä vahvuus. Saimme hankkeelta mitä olimme lähteneet tavoittelemaan.

Krista Karusalmi, projektipäällikkö ja verkkopalvelupäällikkö

Haaga-Helia ammattikorkeakoulu kouluttaa liike-elämän ja palveluelinkeinojen asiantuntijoita sekä tutkii ja kehittää näihin aloihin liittyvää osaamista ja toimintaa. Haaga-Helian palveluita käyttää 10500 opiskelijaa sekä noin 650 työntekijää.

Lähtökohtana lisätä vuorovaikutusta

Sosiaalinen intranet nousi esille heti hankkeen alussa ja yhtenä suunnittelun lähtökohtana olikin lisätä aktiivisten intrakäyttäjien määrää. Lisäksi tavoitteena oli lisätä sisäistä keskustelua ja avointa dialogia eri toimijoiden välillä. Henkilökuntaa on oppilaitoksella viidellä eri kampuksella.

Nykyaikainen intranet syntyi SharePointin avulla

Haaga-Helian intranet on rakennettu SharePoint 2013 –versiota hyödyntäen. Kaikkiaan istuntojen määrä intrassa on uudistuksen myötä tuplaantunut ja koko sävy jolla intrasta puhutaan on muuttunut huomattavasti positiivisemmaksi. Nyt viestintä on keskittynyt selkeästi yhteen paikkaan ja tieto on kaikkien saavutettavissa nopeammin eri päätelaitteilla.

Intran lanseerauksessa otettiin tavoitteeksi, että uudistuksesta pyritään viestimään jopa liikaa. Aktiivinen viestintä koko hankkeen ajan mahdollisti sen, että jokainen Haaga-Helian työntekijä tiesi mitä on tulossa. Yksi lanseerauksen aktiviteeteistä oli mahdollisuus kuvauttaa itsensä ammattilaisen kuvaamana, jolloin intraan saatiin päivitetyt henkilökuvat ja kaikilla oli mahdollisuus hyödyntää kuvia myös esimerkiksi sosiaalisen median kanavissa.

Saatiin mitä haluttiin

Kaikkiaan asiakas on tyytyväinen siihen miten Sininen Meteoriitti hoiti määrittelyn  ja toteutuksen. Yksi suurimmista eduista olikin, että meillä oli miehittää hanke konsultilla joka on toiminut vuosia oppilaitosmaailmassa vastaamassa SharePoint intran kehittämisestä.

Sisällöllinen kehittäminen jatkuu edelleen ja tavoitteena on saada jokainen käyttäjä vierailemaan vähintään kerran päivässä uudessa intranetissa.