Käytettävyystestaus auttaa selvittämään, miten todellisiin kohderyhmiin kuuluvat henkilöt käyttävät palvelua. Käytettävyystestausta kannattaa tehdä osana verkkopalvelun kehitysvaihetta, tai kun haetaan suuntaviivoja ja painotuksia palvelun jatkokehitykseen. Kun pahimmat käytettävyyskämmit havaitaan ja korjataan jo kehitysvaiheessa, käyttökokemuksen laatu paranee ja itkun- ja kiukunsekainen asiakaspalaute vähenee.

Perinteinen käytettävyystestaus on melko suoraviivaista. Ensin suunnitellaan tehtävät, joiden avulla palvelua testataan. Sitten rekrytoidaan testaajat ja sovitaan heidän kanssaan testiajat.

Testit voidaan tehdä joko asiakkaan tai testin järjestäjän tiloissa. Varsinaiset testit ovat reilun puolen tunnin mittaisia sessioita, joissa testaaja käyttää testattavaa palvelua ja testin ohjaaja istuu vieressä havainnoimassa tapahtumia ja kyselemässä testaajan kokemuksia.

Testit on hyvä videoida, jotta yksityiskohtiin voi palata tarkemmin, kun havaintoja raportoidaan. Videoita voi käyttää myös havainnollistamaan löydettyjä ongelmia. Desktop-koneella tehtävät testit on helppo tallentaa esimerkiksi Camtasia-ohjelmiston ja webbikameran avulla.

Entä käytettävyystestaus mobiililaitteilla?

On arvioitu, että nykyään jo yli 40 prosenttia käyttäjistä käyttää verkkopalveluja mobiililaitteen tai tabletin kautta, ja verkkopalvelujen käyttöliittymistä tehdään responsiivisia jo oletusarvoisesti. Siksi palvelun käytettävyyttä on tutkittava myös mobiililaitteilla.

Olemme huomanneet, että Mobile First -mallia kannattaa soveltaa myös käytettävyystestaamiseen. Mobiililaitteella käyttöliittymän ymmärrettävyys, navigoitavuus ja elementtien priorisointi korostuvat, sillä palvelukokonaisuuden hahmottaminen on haastavaa pieneltä näyttölaitteelta. Mikäli käytettävyystesti aloitettaisiin tutkimalla desktop-käyttöliittymää, testaajat oppivat palvelun käsitteet, elementit ja logiikan, ja hyödyntävät oppimaansa mobiilikäyttöliittymää käyttäessään. Silloin testissä ei saataisi kiinni niitä käytettävyysongelmia, joita käyttäjät kohtaavat käyttäessään palvelua ensimmäistä kertaa suoraan mobiililaitteella. Mobile First -käytettävyystestaus alkaakin niin, että pyydän testaajaa tekemään palvelussa realistisen tehtävän (omalla) mobiililaitteellaan.

Testien tallentaminen

Mobiililaitteilla tehtävien käytettävyystestien tallentaminen ei olekaan yhtä helppoa kuin desktop-ympäristössä. Käyttäjien omiin laitteisiin ei voi asentaa ylimääräisiä ohjelmia näytön tallentamista varten, eikä niitä ole kaikkiin käyttöjärjestelmiin saatavillakaan. Dokumenttikameran tai tavallisen videokameran käyttö on mahdollista, mutta laatu ei välttämättä vastaa sitä, mihin esimerkiksi Camtasian kanssa päästään.

Smashing Magazinen jutussa ”Simple and Painless Mobile User Testing” esitellään suhteellisen yksinkertainen, ammattimainen ja innostava menetelmä mobiilillaitteiden näytön tapahtumien tallentamiseen. Menetelmä perustuu wifin kautta tehtävän striimauksen tallentamiseen, tarkemmin sanoen Applen langattomaan AirPlay-tekniikkaan ja Reflector-ohjelmaan. Reflector asennetaan testin ohjaajan koneelle, testaajan laitteelle ei asenneta mitään. Molempien laitteiden tulee olla samassa langattomassa verkossa, jolloin apuohjelmisto striimaa testaajan laitteelta näytön tapahtumat testin ohjaajan koneen näytölle. Tältä näytöltä tapahtumat voidaan tallentaa tavalliseen tapaan esimerkiksi Camtasialla. Mobiililaitteen näytön tapahtumat välittyvät todella hyvin, ja mukaan saadaan myös webbikameralla otettua kuvaa käyttäjästä.

Menetelmän haasteena testaustilanteessa on säätäminen langattoman verkon, Bluetoothin ja mobiililaitteessa tehtävien näytön jakamisen asetusten kanssa. Vaikka testaajat olisivatkin tottuneita käyttämään verkkopalveluja mobiililaitteella, he eivät välttämättä osaa säätää laitteidensa asetusten kanssa. Kaikkien osapuolten mielenrauhan takaamiseksi testeissä kannattaakin olla mukana muutama erilainen valmiiksi konffattu mobiililaite, joilla testit voidaan tehdä mikäli säätäminen testaajien omien laitteiden kanssa osoittautuu liian työlääksi.

Käytettävyystestaus pähkinänkuoressa

  • Testit voidaan tehdä asiakkaan luona tai Sinisen Meteoriitin toimitiloissa
  • 5-6 testaajaa riittää tuomaan päivänvaloon suurimman osan käytettävyysongelmista
  • Käytettävyystestauksen kustannukset ovat häviävän pieni osuus projektien tyypillisistä budjeteista

Tietoa kirjoittajasta

We make digital work! Olemme koodareita, konsultteja ja digitaalisen teknologian asiantuntijoita. Autamme asiakkaitamme digitaalisen työn ja liiketoiminnan kehittämisessä. Maailmalla palkittu Valo-intranet on meidän tekemä.

Kirjoitukset (398)