Kun tämä kesä tästä kohta kääntyy kohti puolukka- ja rouskusesonkia, on hyvä alkaa miettiä millä keinoilla siellä työpaikalla saisi loman jälkeen positiivista muutosta aikaan. Sillä muutos ja konkreettiset tulokset ratkaisevat, kun investoidaan työtapojen digitalisointiin ja jälkikäteen analysoidaan tuloksia.

Kasasin tähän oman top-3 -listani asioista, jotka kannattaa muistaa jos haluaa saada omassa työyhteisössään tuloksia aikaan.

1. Tarvelähtöiset koulutukset

Historia on opettanut, että yksittäisten teknologiatuotteiden kouluttaminen ei auta muuttamaan toimintatapoja, koska arjessa vaaditaan välineiden yhteiskäyttötaitoja ja tilannesidonnaisia vinkkejä. Huolehdithan, että teidän organisaatiossa yksilöille ja tiimeille opastetaan arjen käyttötarpeita tukevia taitoja, eli hyviä ja teknologiaa hyödyntäviä kokouskäytäntöjä, oman työn suunnittelun taitoja ja toimivia päivittäisrutiineja, sekä vaikkapa tiedon ja asiantuntijoiden löydettävyyttä helpottavia taitoja ja käytäntöjä.

Laadukkaat ja ihmisten tarpeita tukevat koulutukset ovat olennaisen tärkeässä roolissa, kun kehitetään ihmisten osaamista ja ymmärrystä. On kuitenkin tärkeätä ymmärtää, että koulutukset eivät riitä synnyttämään pysyviä muutoksia ihmisten työtavoissa.

2. Esimiesten ja soihdunkantajien valmennus

Luokkahuone- tai virtuaalikoulutus on tehokas keino jakaa tietoa ja ideoita. Uusien työkäytäntöjen juurruttamisessa on kuitenkin kyse vakiintuneiden työtapojen modernisoinnista tietyssä työn kontekstissa. Kun käyttöön tulee uusia välineitä, on vanhoista luovuttava. Ja koska organisaatioiden eri osissa työ ja sen tavoitteet ovat hyvin erilaisia, on työn uudelleensuunnittelu ja pelisäännöt tehtävä osin tapauskohtaisesti.

Esimiehet, työnohjaajat ja muuten vain soihdunkantajan roolissa olevat henkilöt ovat keskeisessä roolissa, kun tiimi tai työyhteisö muuttaa vakiintuneita käytäntöjään. Jos nämä henkilöt eivät ymmärrä mahdollisuuksia ja haasteita vähintään yhtä hyvin kuin työntekijät, syntyy helposti henkinen este muutoksen toteuttamiselle. Jos esimies puolestaan saa tukea modernien työvälineiden mahdollisuuksien hahmottamiseen, vierihoitoa ongelmanratkaisuun, sekä konkreettista tukea muutoksen läpivientiin päivittäisessä työssä, on paljon todennäköisempää että muutos tapahtuu.

Annetaan siis esimiehille, työnohjaajille ja valituille soihdunkantajille työkaluja ja menetelmiä juurruttaa uusia työtapojen oman työyhteisönsä työskentelyyn. Koulutusten lisäksi tarvitaan muun muassa henkilökohtaista valmennusta, kokeilevia pilotteja ja vertaistukiryhmiä, joiden työskentelyä voidaan helpottaa esimerkiksi enterprise social -työvälineillä.

3. Digitalisaatiota tukeva muutosjohtaminen

Tekemiemme selvitysten mukaan suurin este työpäivän sujuvoittamisessa on se, että kehityshankkeita johdetaan siiloista käsin. Kukaan ei ole vastuussa työpäivän sujuvuudesta. Sama haaste pätee digitalisaatioon laajemminkin: digitalisaatiossa on nimittäin kyse oman toiminnan asiakaslähtöisestä kehittämisestä teknologian avulla siten, että henkilöstö pystyy toteuttamaan tehokkaammin valittua strategiaa ja tuottamaan asiakkaille parempia palveluita.

On siis käytännössä hyvin olennaista hankkia työtapojen digitalisoinnille johdon tuki. Johdon pitää jakaa ymmärrys asian merkityksellisyydestä ja hyötypotentiaalista, sekä edellytyksistä muutoksen asteittaiselle läpiviennille. On myös välttämätöntä organisoitua johtamaan tämänkaltaista muutosta yhdessä, yli organisaatiorajojen.

Takana olkoon pian ne ajat, jolloin intranetin lanseeraus on viestinnän tontilla ja IT yksin vastaa työkaluista ja niiden käyttöönottokoulutuksista. Onnistuminen on nimittäin kiinni siitä, kuinka hyvin pystytään kytkemään työtapojen digitalisointi strategisten tavoitteiden toteuttamiseen ja parempien asiakaskohtaamisten tuottamiseen. Tämä ei ole onnistunut tähänkään asti ilman funktiorajat ylittävää liiketoiminnan kehittämistä, ainakaan erityisen loistavasti.

Meillä on jo edelläkävijäasiakkaita, jotka ovat lähteneet johtamaan kokonaisuutta uudella tavalla. Jos haluat kuulla lisää paketoiduista palveluistamme, ota yhteyttä.

Miten teillä huolehditaan muutoksen toteutumisesta?

Tietoa kirjoittajasta

We make digital work! Olemme koodareita, konsultteja ja digitaalisen teknologian asiantuntijoita. Autamme asiakkaitamme digitaalisen työn ja liiketoiminnan kehittämisessä. Maailmalla palkittu Valo-intranet on meidän tekemä.

Kirjoitukset (398)