Vahanen-yhtiöt on yksi suurimmista suomalaisomisteisista rakennus- ja kiinteistöalan asiantuntijaorganisaatioista. Vahanen tarjoaa uudisrakentamisen, korjausrakentamisen ja kiinteistöjohtamisen kokonaispalveluja, rakennusfysikaalisia asiantuntijapalveluja sekä ympäristöpalveluja.

Vahanen työllistää lähes 400 osaajaa Suomessa yhdeksässä toimipisteessä. Laaja toimintaympäristö asetti hankkeelle omat vaatimuksensa.

Uusi intra, uudet työtavat

Kun he alkoivat miettimään intran uudistusta, oli tavoitteena saada helposti ja nopeasti aikaan jotain konkreettista. Kun valinta osui Sinisen Meteoriitin Valo Intranet –tuotteeseen, oli heillä uusi intra käytössä vanhan rinnalla jo muutamassa viikossa. Tutustuminen ja kouluttautuminen uuden työympäristön käyttöön alkoikin heti.

Pysyimme aikataulussa ja saimme juuri sitä mitä halusimme. Valo Intranetin käyttöönotto oli helppoa ja tuotteistettu malli varmisti, että asiakkaana tiesi mitä saa.
Susanna Vanhanen, Markkinointi- ja viestintäpäällikkö

Valo Fresh pitää Intran tuoreena

Vahanen-yhtiöillä on käytössä Valo Fresh –malli, jonka avulla he saavat kaikki uudet Valon ominaisuudet käyttöönsä automaattisesti.

Yhä useampi asiakkaamme ottaa Fresh –sopimuksen käyttöön, sillä se on kustannustehokas malli varmistaa, ettei oma intra vanhene koskaan”, totetaa Meteoriitin myyntijohtaja Lea Lähteenmäki.

Vahasella panostettiin hienosti koko hankkeen ajan kouluttamiseen sekä käyttötukeen niin helpdeskin kuin aktiivisen Yammeroinnin avulla. Ja henkilökunnan koulutukset jatkuvat edelleen, jotta uudenlaiset työskentelytavat juurtuvat osaksi jokaisen arkea.