3.4.2017

Aro Systems valitsi Valo Intranetin

Aro Systems on asiantuntija- ja palveluyhtiö, joka tarjoaa talotekniikkapalveluja Helsingin, Tampereen ja Oulun talousalueilla. Yhtiön palveluihin kuuluvat talotekniikan urakointipalvelut uudis- ja saneerauskohteissa sekä talotekniset huoltopalvelut.

Kohti digitaalista työympäristöä

Talotekniikka-ala digitalisoituu kiihtyvää vauhtia ja myös Aro Systems siirtyi Office 365 -aikakauteen vuoden 2016 aikana. 250 hengen organisaatio lähti kehittämään sisäistä viestintää, dokumentinhallintaa sekä tiimityöskentelyä hyödyntämällä niin Office 365:n ominaisuuksia kuin laajentamalla SharePointtia Valo Intranetillä.

Halusimme löytää ratkaisun, joka kokonaisuutena tukee tavoitteitamme ja jonka käyttöönotto sekä ylläpito on joustavaa. Valo Intranet vastasi niin visuaaliselta ilmeeltään kuin ominaisuuksiltaan erinomaisesti tähän, toteaa Mika Huovinen, Aro Systemsin talousjohtaja.

Valo Intranet vastasi hyvin käytännön haasteisiimme ja vaatimuksiimme. Otimme ensimmäisessä vaiheessa viestinnällisen intran käyttöön toimihenkilöillemme ja nyt olemme laajentaneet sitä työtiloilla samalla kun avasimme pääsyn koko henkilökunnallemme viestinnälliseen intraan. Uusi intranet on saanut positiivisen vastaanoton ja se on otettu jo laajalti käyttöön arjen työskentelyssämme.

Verkkolevyiltä pilveen

Kun viestintä oli aiemmin hajanaista ja epäsäännöllistä sekä dokumentinhallinnnan ollessa aikaisemmin pelkästään verkkolevyjen varassa, niin intran ja sharepointin ominaisuuksien kautta olemme selkeästi onnistuneet jo lyhyessäkin ajassa saavuttamaan isoja muutoksia ja hyötyjä päivittäiseen työskentelyymme, jatkaa Huovinen.

Aron tavoitteena on ollut lisätä viestinnän avoimuutta henkilöstön suuntaan sekä vahvistaa tiimityöskentelyä organisaation eri tasoilla ja siinä uusi intranet hyvine ominaisuuksineen on tuonut nopeasti hyviä tuloksia, kertoo Meteoriitin Anton Laine. Olemme pitkin syksyä rakentaneet yhdessä asiakkaan kanssa hyvää ja kestävää ratkaisua, jonka pohjana Valo Intranet toimii erinomaisesti.

Valo Intranet