Nykyään liiketoiminnan tueksi saatavilla oleva IT-sovellusten ja -palveluiden kirjo on valtava. Käyttöönotto on joko helppoa tai erittäin helppoa, eikä luottokorttikaan piippaa heti punaisella. Jo pelkästään Azure pilvipalvelut tarjoavat valtavasti ilmaisia tai halpoja palveluita liiketoiminnan tueksi.

Suunta on mielestäni erittäin positiivinen, sekä kuluttajan (sinun) että tuottajan (minun) näkökulmasta. Klassinen ”win-win situation” siis. Tämän myötä kuvioihin on tullut myös ei niin toivottuja lieveilmiöitä. Yritysten tietojärjestelmät koostuvat usein varsin kirjavasta sillisalaatista, jossa ainekset eivät sekoitu soljuvasti keskenään. Tai sitten kaikki ainekset värjäytyvät punajuuren punaisiksi. Näin käy helposti, jos tungetaan suin päin kädet saveen vailla ajatusta huomisesta.

Tämä artikkeli on ensimmäinen useamman artikkelin sarjassa, jossa kussakin käyn läpi erilaisia Azuren palveluita ja työkaluja, joiden avulla tästä sillisalaatista saadaan hallittavampi kokonaisuus.

Mikä sovelluskaaos?

Azure pilvipalvelut apuun sovelluskaaoksen hallintaan

’Pilvin pimein’ pilvipalveluita, mutta miten hallita tätä kaikkea?

Ennen kuin päästään itse ratkaisuun, niin avaan hieman enemmän itse ongelmaa. Ja miksi se on ongelma.

Pilvipalveluiden myötä yhä pienemmät yritykset hyödyntävät liiketoiminnassaan erilaisia rajapintoja tuottaakseen kokonaisuuksia, jotka auttavat liiketoiminnan eri rutiineissa. Azure pilvipalvelut kuuluvat luonnollisesti tähän joukkoon.

Koska palveluiden hankinta on lähes poikkeuksetta hyvin vaivatonta, hankitaan niitä usein vasta sitten kun niitä tarvitaan, ja sieltä, mistä parhaimman ratkaisun saa. Itse olen ehdottomasti tällaisen toimintatavan kannattaja ja puolestapuhuja. Myönnän myös sen, että Azure ja sieltä hankittavat pilvipalvelut eivät aina tarjoa parasta ratkaisua kaikkiin tarpeisiin.

Palveluita hankittaessa kuitenkin usein unohtuu kokonaiskuva, se legendaarinen ”iso kuva”. Lopputuloksesta tulee helposti sovellusten kaaos, joka muistuttaa vaalitenttiä, jossa puheenjohtaja tai juontaja ei ole tehtävänsä tasalla. Eikä kukaan tiedä kenellä on seuraava puheenvuoro. Puhumattakaan siitä, mistä alun perin piti tentissä puhua.

Pienessä mittakaavassa tämä on vielä hallittavissa, mutta kun vaalitenttiin osallistuvien ehdokkaiden määrä kasvaa, niin joukon hallittavuus muuttuu yhä haasteellisemmaksi.

Sovelluskaaos haltuun pilvipalveluilla

Kaikki tietojärjestelmät noudattavat jotakin arkkitehtuuria, riippumatta siitä onko se suunniteltu tarkoituksella, vai onko se vain ”sattuma-arkkitehtuurin” tulos. Lienee sanomattakin selvää, että suunniteltu arkkitehtuuri palvelee käyttötarkoitustaan paremmin kuin sellainen, joka syntyy sattumanvaraisesti.

Sovelluskaaoksen hallinnan perusfilosofia on tämä: hyväksytään se tosiasia, että kaaosta syntyy. eikä yritetäkään sitä estää vaan pyritään hallitsemaan kaaosta ja johtamaan sitä oikeaan suuntaan. Tähän käytetään valmiita palveluita ja teknologioita, jolloin hallinnasta ei tule raskasta ja kankeaa, joka johtaisi vain siihen tilanteeseen, että hallinta ei pysy perässä.

Ota yhteyttä

Azure pilvipalvelut järjestelmäintegraation avuksi

Tässä alla olen listannut ne Microsoft Azuresta hankittavissa olevat palvelut, joiden avulla voit edelleen hyötyä pistemäisistä palveluista mikropalveluarkkitehtuurin hengessä. Samalla voit myös hallita niitä paremmin ja muodostaa niistä kokonaisuuksia. Tämä on se niin kutsuttu ”iso kuva”.

  • Osa 2: Logic Apps ja Flow – Kytke lukuisia järjestelmiä yhteen ja muodosta kokonaisuuksia, ns. ”orkestraatioita”, joissa tieto kulkee järjestelmien välillä.
  • Osa 3: Functions, API Apps ja App Services – Julkaise olemassa olevia rajapintoja helposti saataville ja turvaa rajapinnat esim. Azure AD -tunnistuksella. Julkaise yksittäisiä funktioita koodipohjaisten toimintojen suorittamiseksi. Liitä funktiot ja rajapinnat Logic Apps -orkestraatioihin.
  • Osa 4: Service Bus Messaging – Service Busin avulla mahdollistat asynkronisen kommunikoinnin järjestelmien välillä. Asynkroninen kommunikointi tarkoittaa sitä, että viestin voi lähettää ilman että vastaanottaja on valmis vastaanottamaan viestin, mutta saa sen varmuudella sitten kun on valmis vastaanottamaan sen. Asynkroninen kommunikointi lisää toimintavarmuutta.
  • Osa 5: Relay, VPN ja On-Premises Data Gateway – Tee Azure -verkosta osa yrityksesi sisäverkkoa. Azure Relay soveltuu parhaiten yksittäisten palveluiden julkaisuun kun taas toimistoverkon ja Azure -verkon välinen VPN -tunneli mahdollistaa laajemman integraation. On-premises data gateway on valmis paketti joka tuo toimistoverkon palvelut suoraan esim. Logic Apps ja Flow -palveluiden käyttöön.
  • Osa 6: Käytännön esimerkkejä – Artikkelisarjan yhteenveto yksinkertaisten ja käytännönläheisten esimerkkien avulla, joissa hyödynnetään tässä artikkelisarjassa esiteltyjä palveluita.

Näistä kustakin julkaisen lähiaikoina omat artikkelinsa tähän artikkelisarjaan, joten pysy taajuudella. Sillä aikaa voit käydä tutustumassa yllä mainittuihin palveluihin Microsoftin Azure -sivustolla.

Tietoa kirjoittajasta

Arkkitehti, teknologiakonsultti

mika.berglund@valtti.com

+358 50 570 6237

Mika on toiminut IT-alalla 90-luvulta lähtien ohjelmistosuunnittelijana, teknologiakonsulttina ja arkkitehtina erikoisuusalanaan Microsoftin tuotteet ja palvelut. Viime vuosien aikana hän on keskittynyt auttamaan organisaatioita hyödyntämään Microsoft Azure ja Office 365 -pilvipalveluita.

Kirjoitukset (25)