- 27.11.2018

Tutkimus: Suomalaisten IT-ahdistus on liioiteltua

Sinisen Meteoriitin tilaaman tutkimuksen mukaan yli 80 % työssäkäyvistä suomalaisista suhtautuu positiivisesti uusiin digitaalisiin työvälineisiin. Vain 3 % suhtautuu kielteisesti uusiin työvälineisiin. Eniten digitaalinen työ kuormittaa ylintä johtoa. Innolinkin toteuttama kyselytutkimus ”Suomalaiset ja digitaalisen työn tila” -tutkimus julkaistiin marraskuussa.

Suhtautuminen uusiin digitaalisiin työvälineisiin on erittäin positiivista verrattuna yleiseen keskusteluun IT-ahdistuksesta. Tutkimuksen tavoitteena oli kartoittaa miten suomalaiset kokevat digitaalisen työn tekemisen, ja mitkä asiat koetaan haastavina tai IT-ahdistusta aiheuttavina.

Digitaalisten työvälineiden ongelmat tai toimimattomuus kuormittaa neljäsosaa vastaajista. Eniten ongelmat kuormittavat ylintä johtoa (52 %).

Tuoreen tutkimuksen mukaan IT-ahdistusta ei varsinaisesti ole vaan suomalaiset suhtautuvat erittäin myönteisesti uusien työkalujen käyttöönottoon. Intoa ja halua digitaalisen työn kehittämiseen löytyy. Ja jopa 72 % vastaajista kokee hallitsevansa ja omaksuvansa digitaaliset työvälineet melko hyvin.

Suomalaiset ja digitaalisen työn tila

Suurimpina haasteina digitaalisessa työssä koetaan arkisten työasioiden hoitaminen mobiililaitteilla, tarvittavan tiedon löytyminen aina yhdestä paikasta, vain yhden version olemassaolo etsityistä tiedoista sekä omiin järjestelmiin  pääsy sisäverkon ulkopuolelta tai mobiililaitteista.

”Työpaikkojen IT-ahdistus ei johdu ainakaan halun puutteesta. Työkaluja halutaan käyttää ja työkaluilta odotetaan yhä useammin samanlaista käyttökokemusta kuin arjen sovelluksilta. Monesti IT-ahdistuksen syy ei ole teknologinen vaan täysin inhimillinen. Digitaalisten työtapojen kehittämiseen ja työkalujen käyttöönottoon ei ole panostettu tarpeeksi”, kertoo Sinisen Meteoriitin toimitusjohtaja Pekka Walkama.

Uhka tietoturvalle? 73 % vastanneista ilmoittaa, että yrityksessä käytetään epävirallisia viestintäkanavia virallisten kanavien rinnalla

Toukokuussa 2018 voimaan astunut GDPR-asetus ei ole vaikuttanut merkittävästi digitaalisiin työvälineisiin. Tutkimuksessa kysyttin epävirallisten digitaalisten viestintävälineiden käyttöä oman organisaation virallisten viestintäkanavien rinnalla. Jopa 73 % vastaajista ilmoittaa käyttävänsä epävirallisia viestintäkanavia työasioiden hoitamiseen.

”Tiedon hajautuminen useaan paikkaan, virallisten ja epävirallisten kanavien kesken hankaloittaa tiedon löytymistä yhdestä paikasta. Ja samalla liikutaan erittäin harmaalla alueella tietoturvan näkökulmasta. Kuka omistaa näissä epävirallisissa järjestelmissä olevan tiedon?”, Sinisen Meteoriitin Walkama toteaa.

Jopa 73 % suomalaista käyttää työssää epävirallisia viestintäkanavia

Yleisimmin käytettyjä epävirallisia viestintäkanavia ovat WhatsApp (43%) sekä Facebook (24%).  Epävirallisten viestintäkanavien käyttöä perustellaan muun muassa helppoudella, nopeudella ja kätevyydellä.

Voit ladata tutkimuksen täältä: https://info.meteoriitti.com/digi2018

Lisätietoja tutkimuksesta antaa:
Jussi Vento, CMO
050 337 6746

Tietoa kirjoittajasta

We make digital work! Olemme koodareita, konsultteja ja digitaalisen teknologian asiantuntijoita. Autamme asiakkaitamme digitaalisen työn ja liiketoiminnan kehittämisessä. Maailmalla palkittu Valo-intranet on meidän tekemä.

Kirjoitukset (398)