- 2.12.2019

Kiinteistöpalveluyritys Kotikatu helpotti tiedon hallintaa ja löydettävyyttä ketterällä kehityksellä 

Sininen Meteoriitti auttoi kiinteistöpalveluyritys Kotikatua havaitsemaan erilaisia tarpeita onnistuneen Proof of Conceptin sekä ketterän kehityksen mallin avulla. Tavoitteena oli yhtenäistää tiedon löydettävyyttä sekä helpottaa järjestelmien hallintaa. Paperilla projektinhallinta on helppoa vaikka yleisesti tiedetään, että tiedolla johtaminen on haastavaa. Miten vaikea tehtävä saatiin maaliin onnistuneesti? Annetaan tiimin kertoa. 

Liikkeelle lähdettiin muutaman päivän onnistuneella Proof of Concepttoteutuksella, jolla osoitettiin, että valittu teknologia-alusta palvelee tarkoitusta.  

”Projektia vietiin läpi ketterällä mallilla, Azure DevOpsia ja ketterän projektimallin menetelmiä hyödyntäen”, kertaa projektipäällikkö Anton Laine. 

“Kotikatu käyttää operatiivisessa toiminnassaan lukuisia eri järjestelmiä, jotka tyypillisesti eivät keskustele keskenään. Tämä johtaa siihen, että järjestelmien sisältämät tiedot ovat irrallisia, ja järjestelmien yli ulottuva raportointi on lähes mahdotonta, tai hyvin työlästä.  Samaa tietoa pitää manuaalisesti tallentaa useampaan eri järjestelmään”, kertaa projektissa mukana ollut teknologiakonsultti Mika Berglund. 

Kotikadun tavoite oli selventää ja yhtenäistää eri järjestelmien välinen tiedonkulku, hyödyntää tietoa operatiivisesti järjestelmien välillä sekä palvella liiketoimintaa paremmin. 

Projektiin lähdettiin innolla 

Ratkaisuksi lähdettiin rakentamaan Azure-pohjaista integraatioalustaa, jonka avulla tieto saadaan kulkemaan automaattisesti järjestelmien välillä. Ratkaisu vähentää käsin syötettävän tiedon määrää merkittävästi. Samalla kerättiin kaikkien järjestelmien sisältämät tiedot yhteen paikkaan, jotta järjestelmien yli ulottuva raportointi olisi mahdollista, ja lähes reaaliaikaista. 

”Tämänkaltaisten projektien onnistumisen kannalta molempien osapuolten sitoutuminen ja projektiin käytettävä aika on ensiarvoisen tärkeää.” 

Konsultin keskeinen rooli tärkeää onnistumisessa 

Siniseltä Meteoriitilta projektin teknisenä tukena toimi kokenut asiantuntija Mika Berglund. 

”Mikan tuki projektissa oli korvaamaton”, kertoo Hannu Kaskilahti, Kotikadun järjestelmäasiantuntija. Hannu Kaskilahti toimi projektin yhteyshenkilönä. 

Mika on toiminut IT-alalla 90-luvulta lähtien ohjelmistosuunnittelijana, teknologiakonsulttina ja arkkitehtina erikoisuusalanaan Microsoftin tuotteet ja palvelut. Viime vuosien aikana hän on keskittynyt auttamaan organisaatioita hyödyntämään Microsoft Azure ja Office 365 -pilvipalveluita. 

Sininen Meteoriitti ohjasi ja auttoi sekä projektin edistämisessä että teknologiavalinnoissa. Projektin alussa tunnistettiin kymmenkunta tietojärjestelmää, joista ensimmäisenä integroitiin Sympa HR ja Mepco palkanlaskenta Data Hub -pohjaiseen palvelualustaan. 

 

 Lopputulokset: yhtenäinen tietomalli ja Azure-pohjainen integraatioalusta. Sympa– sekä Mepco HR-järjestelmien integraatiot Data Hub -pohjaiseen palvelualustaan. Kuva: Kotikatu. 

 

Tavoitteiden tulee olla selviä heti alussa 

Organisaation on oltava tarpeeksi kypsä muutosta tehdessään jotta isot teknologiset muutokset saadaan maaliin onnistuneesti. ”Asiakkaan suuntaan tulisi olla rehellinen ja johdonmukainen, sekä tarpeeksi usein tarkistaa missä mennään”, Hannu pohtii.

”Tärkeää on pohtia asiakkaan kypsymistä muutokseen, pohtia mitä priorisoidaan ja mikä on se polku, mitä edetään.” 

”Pitää olla avointa keskustelua ja rohkeutta sanoa asiakkaalle, meille, kuten esimerkiksi Mika teki”, kiittelee Hannu.  

Kotikatu on yksi kiinteistöalan johtavia yrityksiä joka tarjoaa kaikki ison toimijan palvelut, resurssit ja toimitusvarmuuden vaivattomasti ja luotettavasti. Kotikatu palvelee asiakkaitaan erityisesti asuinkiinteistöjen huoltoon erikoistuneiden yksiköiden toimesta ja toimii pääkaupunkiseudulla, Pirkanmaalla, Lahdessa, Porissa, Jyväskylässä, Kuopiossa ja Oulussa. Yrityksessä on 1300 työntekijää. 

 

Kuva: Kotikatu 

Hannu Kaskilahden vinkit onnistuneeseen projektiin: 

  • Riittävät resurssit (organisaation eri puolilta sekä liiketoiminnoista) ja organisaation kypsyys muutoksen tekemiseen.
  • Riittävä tekninen ymmärrys ja osaaminen esimerkiksi tiedon mallintamiseen.
  • Yritys hyötyy ratkaisun rakentamisesta enemmän, jos opitaan omavaraiseksi ja on tarpeeksi teknistä osaamista talon sisällä.
  •  Tavoitteet oltava selkeänä ja on pidettävä huolta alusta asti, että tekniset ja ei tekniset tavoitteet ovat kirkkaana mielessä.
  • Tavoitteen määrittäminen sekä siinä pysyminen sprintin ja kehitysjakson aikana.

Voimmeko auttaa sinun organisaatiotasi?

Teknologiavalinnoissamme tärkein lähtökohta on löytää asiakkaan käyttötarkoitukseen parhaiten soveltuvat tuotteet.


Tietoa kirjoittajasta

We make digital work! Olemme koodareita, konsultteja ja digitaalisen teknologian asiantuntijoita. Autamme asiakkaitamme digitaalisen työn ja liiketoiminnan kehittämisessä. Maailmalla palkittu Valo-intranet on meidän tekemä.

Kirjoitukset (398)