- 26.3.2020

Valo-asiakkaille uusi Valo Crisis Management -ratkaisu organisaation kriisiviestintään

Digityö on vuorovaikuttamista ja kriisitilanteessa tehokkaan sekä täsmällisen viestinnän merkitys korostuu erityisesti. Sininen Meteoriitti on kantanut kortensa kekoon organisaatioiden ongelmien ratkaisussa rakentamalla uuden kriisinhallintaan keskittyvän ratkaisun, joka on nyt Valo-asiakkaidemme käyttöönotettavissa ilman erillistä lisenssikustannusta! Uusi toiminto istuu suoraan ja saumattomasti muiden Valon tiimityötä tehostavien ominaisuuksien kokonaisuuteen integroituen niin intranetiin, mobiiliratkaisuun kuin Microsoft Teamsin kautta käytettäviin toimintoihinkin.

Tehokkaiden viestintätapojen tarve korostuu kriisitilanteessa

Informaatiotulvan aikana tiedonjaon ja käyttäjien ajankäytön tehostamisen merkitys on erityisen suuri ja sillä voidaan oleellisesti tehostaa digi- ja etätyön sujuvuutta. Valitsemalla oikeat viestintätavat, autetaan käyttäjää löytämään tarvitsemansa tieto nopeasti. Organisaation virallisen viestinnän lisäksi on kriisitilanteessa usein tarve yhdistellä ulkoisia valittuja tietolähteitä – toisaalta pitää käyttäjät tietoisina keskeisten virallisten organisaatioiden jakamasta tiedosta ja toisaalta siitä, mitä organisaatio itse viestii omille asiakkailleen ja sidosryhmilleen.

Kuva kertoo tunnetusti enemmän kuin tuhat sanaa ja siten oikean viestintävan valinta on avainkysymys. Erilaisten infografiikka-tietopakettien ja videomuotoisen sisällön käytön kautta organisaation tiedonvälitys tehostuu ja käyttäjien kannalta myös viestityn asian sisäistäminen helpottuu. Kun kaikki relevantti sisältö tarjotaan ajantasaisena yhdestä paikasta keskitetysti mutta monikanavaisesti, säästetään koko organisaation tasolla tiedon koostamiseen kulunut aika moninkertaisesti. Tehokkaiden hakutoimintojen avulla tiedon löydettävyys säilyy erinomaisella tasolla, vaikka sitä olisi paljon.

Yhteisöllisyyden vahvistaminen keskiössä etätyössä

Kriisin aikana organisaation sosiaalisen kanssakäymisen merkitys on erityisen suuri. Etätyön tehokkuus riippuu välineistä ja prosesseista, mutta myös inhimillisestä puolesta – jos käyttäjien oma pää on sekavassa tilassa, tyypillisesti myös työteho kärsii. Apukeinona tähän organisaation kannattaa toisaalta tarjota käyttäjille mahdollisimman selkeä tilannekuva sekä työn tekemiseen tarvittavat tiedot, mutta toisaalta myös tapoja säilyttää yhteisöllisyyden ja yhteenkuuluvuuden tunne haastavina aikoina.

Kaksisuuntaiset viestintäratkaisut mahdollistavat käyttäjille tärkeiden kysymysten esittämisen ja vastausten sekä keskusteluiden tallentamisen keskitettyyn paikkaan myös muiden käyttäjien haettavaksi ja löydettäväksi. Avoimen keskusteluyhteyden koko organisaation laajuudessa mahdollistavat välineet auttavat työssä jaksamisessa ja jopa erityislaatuisten ongelmien ratkaisussa, kun tarvitaan joukkoistettua ideointia koko porukan kesken eri kompetenssirajojen yli. Kahviautomaattikohtaamisten ja taukohetkien tilalle on etätyössä löydettävä ja viestittävä ne oman organisaation erityiset tavat pitää mielet ylhäällä, oli kyse sitten afterworkeistä, virtuaalisista kahvitauoista tai taukojumpista.

Valon uusi Crisis Management -toiminto on viestintäratkaisu tilanteita varten, joissa iso osa organisaation kysymyksistä kohdistuu yhteen käsillä olevaan ongelmaan tai asiaan. Se on yhdistelmä Valon uusia ja totuttuja ominaisuuksia sekä Microsoftin parhaita apuvälineitä yhtenäiseksi ratkaisuksi koostettuna auttamaan organisaatioita tilanteissa, joissa normaalit toimintatavat natisevat liitoksissaan. Ratkaisun käyttöönotto on suunniteltu suoraviivaiseksi, jotta se ei vaadi äärimmäistä ajallista panostusta asiakasorganisaatiolta.

Ota yhteyttä

Tietoa kirjoittajasta

We make digital work! Olemme koodareita, konsultteja ja digitaalisen teknologian asiantuntijoita. Autamme asiakkaitamme digitaalisen työn ja liiketoiminnan kehittämisessä. Maailmalla palkittu Valo-intranet on meidän tekemä.

Kirjoitukset (398)