Etätyö on juuri nyt monelle suomalaiselle yritykselle ajankohtaista. Maailman muuttuessa, myös työkulttuuri muuttuu ja tänä päivänä etätyötä voi tehdä melkeinpä ajasta ja paikasta riippumatta. Jotta etätyöskentely ja etänä johtaminen on mahdollisimman sujuvaa, edellyttää se ennen kaikkea toimivat työvälineet. Tarkoituksenmukaiset teknologiaratkaisut ja tietoturvallinen työskentely vähentävät harmaita hiuksia,  luottamus työssä onnistumiseen lisääntyy.

Etätyöskentelyn johtaminen voi kohdata monenlaisia yllätyksiä. Organisaation työskennellessä hajautetusti, haasteita saattaa tulla esimerkiksi tiedon liikkumisessa tai tiimiläisten tavoittaminen voi olla vaikeaa. Nyt jos milloinkaan johtamistaidot ovat testissä.

Monessa organisaatiossa Microsoft Teamsista on tullut tuttu digitaalisen työpäivän sydän. Teams on tehokas etätyön väline, tiimikommunikointiin ja tiedon jakamiseen, ja moneen muuhun tarpeeseen. Teams asettaa kuitenkin joitain hallinnollisia haasteita, joihin Valo Teamwork tarjoaa parhaat ratkaisut.

Valo Teamworkia voisi kuvata lyhyesti ”Se yksinkertaistaa monimutkaisen ja kokoaa tiedon & ihmiset yhteen”. Käytännössä selkeys työskentelyssä näkyy siinä, että se mahdollistaa käyttäjälle pääsyn omiin ja yrityksen Teamseihin ja SharePoint-sivustoihin selkeän kokoomanäkymän kautta. Kokoomanäkymä voi olla osana intranettia, upotettuna Teamsiin tai itsenäisenä toteutuksena. Valo Teamwork on älykäs työkalu, jonka sateenvarjon alta löydät hallitusti kaikki onnistuneen digitaalisen työpäivän työkalut.

Haastaako etänä johtaminen?

Me Sinisellä Meteoriitilla hallitsemme digitaaliset työtavat ja tiedämme, miten tehostaa etäjohtamista. Etätyöskentely voi todellakin olla stressitöntä ja silti tehokasta.

Lue lisää Valo Teamwork -ratkaisusta

Tietoa kirjoittajasta

We make digital work! Olemme koodareita, konsultteja ja digitaalisen teknologian asiantuntijoita. Autamme asiakkaitamme digitaalisen työn ja liiketoiminnan kehittämisessä. Maailmalla palkittu Valo-intranet on meidän tekemä.

Kirjoitukset (398)