Asiantuntija-arviointi

Käytettävyyden asiantuntija-arvionti kartoittaa digitaalisen palvelun tai sen prototyypin käytettävyyttä. Arvion tuloksena saadaan kattavasti esiin palvelun rakenteeseen ja sisältöön, tekniseen toteutukseen sekä käyttöliittymään ja visuaalisuuteen liittyvät käytettävyysongelmat ja pystytään esittämään konkreettisia ratkaisuehdotuksia.

Suuntaviivoja verkkopalvelun kehitykseen

Asiantuntija-arviointi tehdään kokeneiden ammattilaisten voimin. Keskeiset ongelma-alueet hahmotetaan tarvittaessa kevyelläkin läpikäynnillä, ja arvioinnin voi tehdä myös keskeneräisestä materiaalista.

Arvioinnissa voidaan painottaa verkkopalvelun tiettyjä osa-alueita (esim. sisällön arviointi) tai luoda ratkaisuvaihtoehtoja asiakkaan itsensä havaitsemiin ongelmiin. Ratkaisuehdotuksista tehdään tyypillisesti kuvalliset mallinnukset, jotta niiden hyödyntäminen palvelun kehityksessä on mahdollisimman helppoa.

Käytettävyyden asiantuntija-arviointia kannattaa hyödyntää suunnitteluvaiheessa tai tukena, kun hahmotellaan suuntaviivoja palvelun kehitykselle.

Referenssejämme käytettävyystutkimuksista

Lue lisää

Lue lisää

Lue lisää

Lue lisää

22.5.2013

Espoon kaupunginkirjasto ylläpitää tietoja toimipisteistään osana Espoon kaupungin verkkosivustoa, mutta lainattavan aineiston...

Lue lisää