Digitaalinen esteettömyyskartoitus

Digitaaliset palvelut kuuluvat kaikille. Varsinkin näköön ja motoriikkaan liittyvät haasteet lisääntyvät ikääntymisen myötä, joten sähköisten palveluiden tulisi olla kaikkien käytettävissä.

Me autamme asiakkaitamme varmistamaan esteettömyyden kaikissa digitaalisissa palveluissa.

Ethän jätä osaa asiakkaistasi palvelematta?

Digitaalisten palvelujen esteet voivat olla verkon käyttäjille yhtä konkreettisia kuin fyysisen ympäristön esteet. Arviolta 20 %:lla verkon käyttäjistä on jonkinlaisia, lievempiä tai vakavampia erityistarpeita.

Esteettömyskartoitus sisältää muun muassa seuraavien asioiden tutkimista: navigointi, kontrasti sekä punaisen ja vihreän värin käyttö, otsikkorakenne, kuvien alt-tekstit, lomakkeet, näppäimistökäyttö, custom-komponentit ja html-koodin laatu WCAG 2.0 –suosituksiin nähden.

Testaamme myös lyhyesti, miten verkkopalvelun käyttö onnistuu ruudunlukuohjelman avulla.