Käytettävyystestaus paljastaa käyttökokemuksen

Käytettävyystestaus tuo ilmi, kuinka tavalliset, tiedoiltaan ja taidoiltaan erilaiset ihmiset kokevat digitaalisen palvelun käytön.

 

Aitoa palautetta verkkopalvelun käytettävyydestä

Palvelun käytettävyyttä testaamaan kootaan kohderyhmien mukainen joukko testihenkilöitä. Testaajat suorittavat palvelussa testitehtäviä ja arvioivat samalla palvelun helppokäyttöisyyttä ja käyttäjäkokemusta. Oikeaa käyttötilannetta vastaavassa testauksessa tulevat hyvin esille käyttäjien aidoissa käyttötilanteissaan kohtaamat ongelmat, jotka liittyvät esimerkiksi palvelun käyttöliittymän hahmottamiseen, informaatiorakenteen selkeyteen ja sisältöjen ymmärrettävyyteen.

Käytettävyystesteissä tutkitaan verkkopalvelun käytettävyyttä sekä desktop- että mobiililaitteilla. Mobiilikäyttöä testataan ensisijaisesti testaajien omilla laitteilla.

Testin kulku tallennetaan ja tallenne toimitetaan asiakkaalle, mikäli asiakas niin haluaa. Testien seuraaminen reaaliaikaisesti on myös mahdollista.

Referenssejämme käytettävyystutkimuksista

Lue lisää

Lue lisää

Lue lisää

Lue lisää

22.5.2013

Espoon kaupunginkirjasto ylläpitää tietoja toimipisteistään osana Espoon kaupungin verkkosivustoa, mutta lainattavan aineiston...

Lue lisää