Käytettävyystutkimus tehtäväorientoituneena massatestauksena

Käytettävyystutkimuksessa voidaan käyttää myös verkkotyökaluja, jotka taltioivat käyttäjien liikkeitä testattavassa verkkopalvelussa. Tehtäväorientoitunutta massatestausta kannattaa hyödyntää, kun käytettävyyttä halutaan tutkia kustannustehokkaasti isolla joukolla käyttäjiä, tai käyttäjät asuvat eri maantieteellisillä alueilla.

Käytettävyystutkimusta missä vain, milloin vain!

Tehtäväorientoituneessa käytettävyyden massatestauksessa palvelun käyttäjäryhmiin kuuluvat henkilöt testaavat verkkopalvelua suoraan verkossa, Seurantatyökalu taltioi sessiota, kun käyttäjät tekevät online-testitehtävät. Testin lopuksi testaajat täyttävät kyselyn, joka kartoittaa taustatietoja ja kokemuksia.

Työkalu tallentaa interaktiot ja laatii niiden perusteella kartan (heatmapin) esimerkiksi käyttäjien kursorin liikkeistä ja klikkauksista tietyillä sivuilla. Samalla saadaan havaintoja sisällön ymmärtämisestä (5 sek.testit), navigaatiopolkujen toimivuudesta ja tärkeimmistä interaktioista.

Massatestauksen suurin etu on, että sen avulla saadaan tehtyä paljon testejä kustannustehokkaasti. Testit toteutetaan kokonaan verkossa ja testaajat käyttävät verkkopalvelua itselleen sopivana ajankohtana. Miinuspuolena luonnollisesti on, että verkkotyökalun avulla ei pystytä saamaan selville käyttäjien ääneenajattelua tai sanallisia kommentteja.

Käytettävyyden massatestausta voidaan tehdä jo suunnittelun alkuvaiheessa esim. prototyypin perusteella tai kun haetaan kehityslinjoja olemassaolevaan palveluun.