Digitaalisten työtapojen muutos

Tiimityöskentely on maksimissaan 20 % tekniikkkaa tai teknologiaa ja 80 % työkulttuuria tai tekemistä. Digitalisaation hyödyt näkyvät vasta kun yhteiset työtavat saadaan tukemaan uutta teknologiaa. Ja toisinpäin.

Sinisen Meteoriitin konsultointiliiketoiminta yhdisti voimansa Valtin kanssa syyskuussa 2020. Lue lisää digityön kehittämisestä ja siitä miten voimme olla avuksi, siirtymällä Valtin sivuille tästä.

Turha kokoustaminen

Miten digityön hyödyt lunastetaan?

Yksi suurimpia syitä siihen miksi digityön hyötyjä ei saada lunastettua on johtamisen puute. Kuulostaako tämä tutulta?

  • Työskentely pohjautuu sähköpostiin ja kokoustamiseen​
  • Dokumenttiversiot ovat sekaisin, tieto hajallaan ja vaikeasti löydettävissä​
  • Koulutukset ja tuki ovat tuotelähtöistä sekä irrallaan työn tavoitteista – uusia työtapoja ei saada jalkautettua käyttöön
  • Työskentelykulttuuri ei tue strategiassa asetettujen liiketoimintatavoitteiden toteuttamista – tämä aiheuttaa turhautumista

Tekemämme selvityksen mukaan alle 11 % suomalaista työntekijöistä kokee, että digitaalisia työskentelytapoja kehitetään työpäivän sujuvuuden ja liiketoimintatavoitteiden lähtökohdista.

Digitaalisen työn johtamisessa täytyy aina huomioida yksilö- ja tiimitarpeet sekä yrityskulttuuri. Muutos alkaa yksilöistä ja tiimeistä sekä heidän työtavoistaan.

Tutustu esimerkiksi Valmetin tapaukseen, jossa pilotoimme Microsoft Teamsin käyttöä ja kokeilimme uutta tapaa tehdä tiimityötä.

 

Organisaatiokulttuuri

Organisaatiokulttuuri ja yhteisöllisyys

Miten kulttuuri tukee digityön tekemistä? Millaista tukea yhteisö tarjoaa?

Digityön johtaminen ja mittaaminen

Digityön johtaminen ja mittaaminen

Miten digityön kehitystä mitataan?

Yksilöiden taidot ja ohjaus

Yksilöiden taidot ja ohjaus

Millaista tukea on tarjolla henkilöstölle digityövälineiden käytössä?

Tiimityön tehokkuus

Tiimityön tehokkuus ja ohjaus

Onko tiimeille selkeät ja yhteiset pelisäännöt? Miten tiimejä ohjataan?

Digitaaliset työprosessit

Digitaaliset työprosessit

Millaisia toistuvia, arkisia prosesseja voidaan automatisoida?

Joustava työympäristö

Joustava työympäristö

Tukeeko työympäristö etätyötä? Voiko työtä tehdä mobiililaitteen varassa?

Tekninen infrastruktuuri

Keskustelevatko eri järjestelmät saumattomasti keskenään?

Oletko valmis muutokseen?

Tarjoamme valmiita koulutus- ja pilotointipaketteja, joiden avulla muutosta lähdetään rakentamaan. Ne perustuvat käyttäjä- ja liiketoimintalähtöisiin teemoihin, kuten yksilön perustaitoihin, kokouskäytäntöihin tai vaikkapa liikkuvan myynnin tarpeisiin.

Koulutusteemat auttavat yksilöitä kehittämään omia digitaalisia rutiinejaan, tiimejä notkistamaan toimintatapojaan yli organisaatiorajojen sekä organisaatioita digitalisoimaan prosessejaan ja vähentämään kitkaa muutoksen läpiviennissä.

Kerro meille mikä teidän tiimityössä ja digityössä tökkii. Etsitään ratkaisu yhdessä.

Artikkeleitamme digitaalisten työtapojen muutoksesta

Lue lisää

Lue lisää

Lue lisää

Lue lisää

Lue lisää

Lue lisää