Käytettävyyssuunnittelu

Käyttäjillä on aina tietty syy lähestyä verkkopalvelua ja hyvä käyttöliittymä on suunniteltu tämän käyttäjätarpeen ihanteelliseen tukemiseen tarkoituksenmukaisesti. Käyttäjälähtöisessä suunnittelussa on kyse asiakkaan tarpeen tinkimättömästä palvelemisesta.

Kaikki verkkopalvelun rakentamisen ponnistukset on tehty turhaan, jos käyttäjät eivät löydä palvelua, eivät ymmärrä sitä tai eivät osaa käyttää sitä oikein. Käyttöliittymä on ainoa rajapinta, jonka avulla käyttäjä kohtaa tarjotun tiedon ja asiointipalvelut. Niinpä käyttöliittymän suunnittelukömmähdyksiin turhautuva asiakas on menetetty asiakas.

Miksi käytettävyyssuunnittelu kannattaa?

Hyvä käytettävyyssuunnittelu takaa, että verkkopalvelulla on ymmärrettävä sisältörakenne, helposti seurattava navigaatiologiikka, intuitiivisesti oivallettavat sivupohjien elementit sekä käytännön standardeja noudattavat toiminnallisuudet. Myös palvelun visuaalinen ilme ja tekniset ratkaisut suunnitellaan sellaisiksi, että ne tukevat moitteetonta käytettävyyttä ja miellyttävää käyttökokemusta.

Käytettävyyssuunnittelu tapahtuu osana sähköisten palvelujen määrittelyä ja suunnittelua. Laadukkaassa suunnitteluprosessissa kohderyhmien käyttötarpeet analysoidaan, ja niiden pohjalta suunnitellaan käyttöliittymämallit. Nämä hahmotellaan ensin niin sanotuiksi rautalankamalleiksi ilman graafisia elementtejä, toimintalogiikkaan ja sivupohjiin keskittyen. Myös karkean tason html-prototyyppi toimii hyvin rautalankamallina – prototyypin avulla voi tehokkaasti havainnollistaa  esimerkiksi palvelun responsiivista käyttäytymistä.

Käytettävyyden arviointi

Käytettävyystutkimuksilla voidaan selvittää nykyisen tai uuden palvelun käytettävyysratkaisujen onnistuneisuus tai riskikohdat. Käytettävyyden tutkimisessa voidaan käyttää esim. asiantuntija-arviointia tai käytettävyystestausta.