Konseptisuunnittelu

Konseptisuunnittelu auttaa kiteyttämään organisaation liiketoiminnalliset haasteet ja tarjoamaan niihin kattavan ja havainnollisen ratkaisun. Lopputuloksena laadittava palvelukonsepti ohjaa teknistä toteutusta ja antaa selkeät suuntaviivat sähköisen palvelun jatkokehitykselle. Lisäksi se auttaa organisaatiota kilpailuttamaan tarvittaessa palvelun toteutuksen.

Konseptisuunnittelun linjauksia hyödynnetään myös projektin muutosvaiheissa, kun palvelun osa-alueita on tarpeen asettaa tärkeysjärjestykseen.

Kirjoitukset aihesanalla Konseptisuunnittelu