Käytettävyystutkims

Digitaalisen palvelun käytettävyys on asiakastyytyväisyyden kannalta ratkaiseva tekijä. Eri menetelmin tehtävät käytettävyystutkimukset varmistavat, että palvelu täyttää hyvän käytettävyyden kriteerit.

Käytettävyystutkimus voi kohdistua suunniteltavaan tai valmiiseen palveluun. Työtavat valitaan projektikohtaisesti palveluun, materiaaliin ja tavoitteisiin sopiviksi.

Käytettävyyden varmistamiseen voidaan käyttää kahta pääasiallista menetelmää:

  • Asiantuntija-arviossa kartoitetaan digitaalisen palvelun tai sen prototyypin käytettävyyttä. Arvion tuloksena saadaan kattavasti esiin palvelun rakenteeseen ja sisältöön, tekniseen toteutukseen sekä käyttöliittymään ja visuaalisuuteen liittyvät käytettävyysongelmat ja pystytään esittämään konkreettisia ratkaisuehdotuksia.
  • Käytettävyystestauksessa kootaan palvelun kohderyhmistä joukko koehenkilöitä, jotka suorittavat testitehtäviä palvelussa. Tehtävien painotukset suunnitellaan tutkimuksen ja palvelun tavoitteiden sekä kohderyhmien mukaisesti.

Tulosten tulkinta ja raportointi

Kirjallisen raportoinnin lisäksi käytettävyystutkimuksen tulokset esitellään asiakkaalle suullisesti, jotta päästään keskustelemaan ongelmien ratkaisemisesta ja ratkaisuvaihtoehtoihin mahdollisesti liittyvistä haasteista.

Sinisen Meteoriitin vahvuutena on kokemus kymmenien sähköisten palveluiden käytettävyystutkimuksista, jotka tuottavat käytännönläheisiä ratkaisuehdotuksia. Lisäksi niissä voidaan tuoda esiin perinteisen käytettävyystutkimuksen ulkopuolelle jääviä asioita.