Klubi

Sinisen Meteoriitin Klubi on yhteisö kokemusten ja ideoiden jakamiseen Office 365 -palveluita ja SharePointia käyttävien organisaatioiden kesken.

Hyödyllisintä on verkostoituminen ja asioiden sparrausmahdollisuus muiden samassa tilanteessa olevien kanssa, sekä erittäin mielenkiintoiset muiden asiakkaiden esittelemät omat toteutukset sekä esitykset eri aihealueista.

Klubilainen

Klubilaiset ovat avainroolissa organisaatioidensa digitaalisten työtapojen kehittämisessä, Office 365 –käyttöönotoissa, ja vastaavat organisaatioidensa SharePoint-intraneteistä, työtiloista, extraneteistä ja verkkosivustoista.  Digitaalisen työn ja Office 365 / SharePoint -osaajat on harvassa, joten ihmiset ovat usein yksin ongelmiensa ja visioidensa kanssa. Siksi klubitoiminta tarjoaa tärkeän keskustelu- ja oppimisverkoston.Klubi on Sinisen Meteoriitin perustama, ja klubin jäsenet ovat Sinisen Meteoriitin asiakkaita. Sininen Meteoriitti toimii Klubin organisaattorina, eli järjestämme tapaamisiin tilat ja lähetämme kutsut, mutta muutoin klubin toiminta on klubilaisten itsensä pyörittämää.

SharePoint-klubi kokoaa asiakkaitamme yhteen.