Laadunvarmistus

Haluatko varmistua verkkopalvelun tai tietojärjestelmän toimivuudesta, käytettävyydestä ja laadusta? Uuden verkkopalvelun käyttöönottovaiheessa tai jo käytössä olevan palvelun kehittämistarpeita suunniteltaessa järjestelmä kannattaa antaa ulkopuolisen testattavaksi.

Siniselle Meteoriitille ulkoistetussa testauksessa voidaan toteutettu kokonaisuus käydä järjestelmällisesti läpi ja tutkia esimerkiksi:

 • vastaavuus vaatimuksiin
 • ulkoasun ja tekstitaiton tasapainoisuus
 • linkkien ja lomakkeiden toiminta
 • käyttöliittymän toimivuus eri selaimilla
 • toiminnalliset ratkaisut eri käyttöympäristöissä

Valmisteilla olevan tietojärjestelmän testaamiseen sisältyy paljon mekaanista työtä, jolla ei aina kannata rasittaa organisaation omia henkilöresursseja. Huolellinen testaus esimerkiksi toimitusprojektin tuloksia vastaanotettaessa on kuitenkin kriittinen toimenpide, jolla loppukäyttäjien tyytyväisyys varmistetaan.

Hyväksyntätestaus

Kun järjestelmä, esimerkiksi verkkopalvelu, on toimitettu asiakkaalle, viisas asiakas toteuttaa sille hyväksyntätestauksen. Testauksen avulla saadaan vähennettyä käyttöönoton ongelmia ja varmistettua, että järjestelmä toimii niin kuin on sovittu.

Hyväksyntätestauksessa käydään läpi palvelun toiminnallisuus, sisällöt, käytettävyys sekä tekniset ominaisuudet suhteessa vaatimusmäärittelyyn eli tarkistetaan, toimiiko palvelu niin kuin sen on sovittu toimivan. Hyväksyntätestauksen perusteella päätetään, millä edellytyksin järjestelmä on hyväksyttävissä ja käyttöönotettavissa.

Sinisen Meteoriitin konsultit avustavat asiakkaita hyväksyntätestauksen suunnittelussa, läpiviennissä ja raportoinnissa. Käytännössä voimme olla avuksi:

 • testaussuunnitelman laatimisessa
 • testitapausten laatimisessa
 • toiminnallisen testauksen tekemisessä
 • käytettävyyden ja esteettömyyden arvioinnissa
 • suorituskyvyn mittaamisessa
 • linkkieheyden tarkistamisessa
 • testiraportin laatimisessa
 • testauksen jälkeisten korjausten suunnittelussa ja laadunvalvonnassa.

Asiantuntija-arviointi

Verkkopalvelujen ja –järjestelmien ”teknisen toimivuuden” lisäksi Sinisen Meteoriitin konsultit voivat arvioida niiden laatua – sekä sisällöllisestä että teknisestä näkökulmasta.

Auditointipalveluissa asiantuntijamme voivat arvioida esimerkiksi verkkopalvelun teknisiä ratkaisuja (järjestelmätoteutusta, tietoturvaa, esteettömyyttä, suorituskykyä) tai suunnittelutyönonnistuneisuutta (sisältöratkaisuja, käytettävyyttä, hakukonenäkyvyyttä).

Käytettävyystutkimuksella voidaan löytää suunnittelu- ja toteutustyön ongelmakohdat, pullonkaulat ja käytettävyysriskit jo ennen kuin ne pääsevät pilaamaan palvelun mainetta loppukäyttäjien keskuudessa: