Orchard

Sininen Meteoriitti hyödyntää Orchardia silloin, kun asiakas tarvitsee kevyttä sisällönhallintajärjestelmää esimerkiksi toiminnallisen sivuston, lomakkeiden, verkkokaupan tai asiointiratkaisun toteuttamiseksi.

Vapaa avoimen lähdekoodin CMS-järjestelmä Microsoftin ASP.NET MVC -teknologian päällä.

Orchardin etuna moneen muuhun julkaisujärjestelmään verrattuna on sen maksuttomuus. Sitä voi myös vapaasti jatkokehittää New BSD -lisenssin alaisuudessa.

Sininen Meteoriitti hyödyntää Orchardia, kun asiakas tarvitsee kevyttä avoimen lähdekoodin sisällönhallintajärjestelmää esimerkiksi julkisten www-sivujen, lomakkeiden tai erilaisten asiointiratkaisuisujen toteuttamiseen. Orchardin käyttöä ei kuitenkaan tarvitse rajoittaa kevyeen käyttöön, vaan sen päälle voidaan toteuttaa mikä tahansa web-pohjainen palvelu tai tuote. Esimerkkinä verkkokauppa, asiakas- ja jäsenrekisterit, toiminnanohjaus- tai tiedonhallintajärjestelmät.

Orchard ei ole ainoastaan hyvä platform verkkopalveluille ja blogeille, vaan se toimii hyvänä alustana myös muille verkkopohjaisille sovelluksille. Näitä ovat verkkokauppa, myynnin järjestelmä, tikettijärjestelmä, projektinhallinnan järjestelmä, yhteisöllinen sivusto tai vaikka oppimisalusta. Mitä tahansa haluatkaan ratkaista omista tarpeistasi lähtöisin.

Orchardin etuna on modulaarinen arkkitehtuuri, joka mahdollistaa yksinkertaisen tavan luoda usein toistuvia komponentteja koskematta itse tuotteeseen tai sen lähdekoodiin. Käytännössä tuotteen laajennettavuus on rajoittamaton ja myös itse tuotteen osia voidaan korvata omilla toiminnoilla.
Käyttöönotto on helppoa: esimerkiksi Microsoft-pilviympäristössä web-sovellukseksi suoraan Azuren marketista tai mihin tahansa omaan ympäristöön IIS-palvelimen päälle.

Tuotteena Orchardia voisi verrata WordPressiin, mutta alustapuolelta se mahdollistaa täysverisen kehityksen Microsoft .NET-arkkitehtuuria hyväksikäyttäen. Sen lisäksi se mahdollistaa integraatioratkaisut Azure-pilviratkaisujen avulla.

Käytännössä Orchard tarjoaa hyvän kehitysalustan periaatteessa minkä tahansa web-pohjaisen tuotteen tekemiselle, koska se ei ole vain pelkkä julkaisujärjestelmä vaan runko, joka tarjoaa pohjan monenlaisille toteutuksille.

Julkisia Orchard-sivustoja

Orchard_logo_1