Projektinhallinta

Jämäkkä projektinhallinta on projektin onnistumisen selkäranka, oli sitten kyse ketteristä tai sitten vähän perinteisemmistä projekteista.

Mistä on kysymys?

Kaikkien projektien yhtenä tärkeimpänä tukipilarina toimii ammattitaitoinen projektipäällikkö. Hän on projektijohtamisen ammattilainen joka luotsaa projektin vaiheesta seuraavaan ja pitää asiakkaan ajan tasalla projektin etenemisestä. Hän taitaa muutoshallinnan ja osaa raportoida projektin riskeistä.

Miksi tätä tehdään?

Jotta projektille asetetut tavoitteet saavutetaan sovitussa aikataulussa ja budjetissa, on näiden asioiden oltava yksissä käsissä ja jokaisella projektilla oltava projektipäällikkö. Hän vastaa projektin tarkoituksenmukaisesta etenemisestä ja ymmärtää muutoshallinnan merkityksen lopputuloksen saavuttamisen kannalta.

Miten tätä tehdään?

Projektipäällikön asiantuntemus koostuu soveltuvasta perustietämyksestä, esim. IPMA C ja Scrum, ja vuosien projektikokemuksesta. Hyvä projektipäällikkö on kaikkien projektiin osallistuvien kunnioittama kippari, joka taklaa edessä näkyvät haasteet reippaalla ja ammattimaisella otteellaan. Hän on hyvä viestijä, joka pitää projektin sidosryhmän ajan tasalla edessä olevista vaiheista.