Strateginen suunnittelu

Strategisella suunnittelulla kehitetään organisaatioiden kilpailukykyä ja tuloksia vastaamalla yritysten palvelukehittämisen haasteisiin ja mahdollisuuksiin. Se on jatkuvaluonteista sähköisten palveluiden ja yritysten kilpailukyvyn kehittämistä. Strateginen suunnittelu perustuu tyypillisesti datan ja informaation keräämiseen, tiedon analysointiin, vaihtoehtojen kartoittamiseen ja tavoitteiden asetantaan.

Konsulttimme toimivat asiakasorganisaation palvelukehittämisen kumppaneina varmistaen myös, että strategiset päätökset jalkautetaan, kehitystä ja palveluita mitataan ja asetetut tavoitteet saavutetaan.