Telakka tietosuojaseloste

Laadittu: 9.6.2019
TIETOSUOJASELOSTE
Henkilötietolaki (532/1999) 10§ ja 24§

1 Rekisterin pitäjä

Nimi (Y-tunnus)
Valtti Kumppanit Oy (2720318-2)

Osoite
Tekniikantie 14, 02150 Espoo

2 Yhteyhenkilö rekisteriä koskevissa asioissa

Nimi ja yhteystiedot
Jari Taskinen, DPO, 0400 885 455, tietosuoja@valtti.com

3 Tietosuoja-vastaava rekisteriä koskevissa asioissa

Nimi ja yhteystiedot
Jari Taskinen, DPO, 0400 885 455, tietosuoja@valtti.com

4 Rekisterin nimi

Intranetin käytön kyselyrekisteri / Telakka-kysely

5 Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus ja lainmukaisuus

Valtti Kumppanit kerää kyselyn muodossa, organisaatioiden toimeksiannosta, tietoja asiakasorganisaatioiden sähköisten palvelujen, kuten Intranet-sivujen käytöstä ja niihin liittyvistä asioista. Tietoja kerätään palvelujen sekä niihin liittyvien prosessien palautteen saamiseksi. Palautetta käytetään hyväksi palvelujen ja prosessien kehittämisessä.

Kyselyyn vastaaminen on vapaaehtoista. Suoraan henkilöön yhdistettäviä tunnisteita (kuten sähköpostiosoite), käytetään vain mahdollisien arpajaispalkintojen jakamiseen. Kyselyn tietoja käsitellään anonyymisti niin, että henkilöön yhdistettävät tunnisteet poistetaan vastauksista analysointia ja raportointia ennen.

6 Rekisterin tietosisältö ja tietosisällön suunniteltu säilytysaika

Kyselyssä saatetaan tallentaa henkilöstä mm. seuraavia tietoja:

– sähköpostiosoite

– organisaatioyksikkö

– työsuhteen pituus

– rooli (esimies / alainen)

Kerättävät henkilötiedot riippuvat toimeksiannosta. Näiden tietojen antaminen kyselyssä on vapaaehtoista.

Tietoja säilytetään Webropol-järjestelmässä maksimissaan yhden vuoden kyselyn ja siihen liittyvän toimeksiannon valmistumisen jälkeen.

7 Säännönmukaiset tietolähteet

Kyselyssä käytetään Webropol-kyselytyökalua. Lisää tietoa Webropol-palveluista saat ottamalla yhteyttä Webropoliin (servicedesk@webropol.com) ja tutustumalla Webropol Oy:n asiakas- ja käyttäjärekisterin tietosuojaselosteeseen.

8 Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Kyselyjen tiedot luovutetaan kyselyajan päätyttyä kyselyn toimeksiantajalle. Toimeksiantaja on tyypillisesti vastaajan työnantaja.

Mikäli vastaaja on antanut kyselyyn vastatessaan yksiselitteisen henkilötunnisteen (esim. sähköpostiosoitteen), vastaajalle voidaan antaa pyynnöstä vastaustiedot.

9 Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja ei siirretä EU:n tai ETA:n ulkopuolelle.

Tietoja käsitellään GDPR-vaatimukset täyttävällä Microsoft O365-pavelualustalla, jolle on pääsy myös Sinisen Meteoriitin ulkomaisten tytäryhtiöiden työntekijöillä. Asiaton pääsy tietoihin on estetty roolipohjaisella käyttöoikeudenhallinnalla.

10 Rekisterin suojauksen periaatteet

Webropol-järjestelmään tallennettuja tietoja voi katsoa vain kyselyn toteuttajan henkilökohtaisilla tunnuksilla. Järjestelmästä otetaan ulos vain tiedostoja, joita säilytetään suojatuilla sekä hallinnoiduilla tietokoneilla sekä GDPR-vaatimukset täyttävillä Microsoftin palveluilla.

11 Tarkastusoikeus

Henkilöllä on oikeus tarkistaa tietonsa. Tarkistaminen edellyttää kyselyvastauksen yhteyteen annettua yksilöivää tunnistetta ja henkilön tunnistamista.

12 Oikeus vaatia tiedon korjaamista

Henkilöllä on oikeus vaatia tietojensa korjaamista kyselyn toteuttajan kautta. Korjaaminen edellyttää kyselyvastauksen yhteyteen annettua yksilöivää tunnistetta ja henkilön tunnistamista.

13 Muut henkilötietojen käsittelyyn liittyvät oikeudet

Henkilöllä on oikeus tehdä valitus valvontaviranomaiselle.

Henkilötietojen antaminen on vapaaehtoista, eikä perustu lakiin, säädöksiin tai sopimuksiin. Henkilötietojen antamattajättäminen ei aiheuta seuraamuksia.

Edellyttäen, että kyselyvastauksen yhteyteen on annettu yksilöivä tunniste ja henkilö on tunnistettu:

1) Henkilö voi pyytää tietonsa poistettavaksi kyselyn toteuttajan kautta.

2) Henkilöllä on oikeus pyytää antamiensa tietojen käsittelyn rajoittamista.

3) Henkilöllä on oikeus pyytää myös henkilötietojensa siirtämistä järjestelmästä toiseen.