Valtti Kumppanit – tietosuojaseloste

1.Rekisterinpitäjä

Valtti Kumppanit Oy
Y-tunnus: 2720318-2
Tekniikantie 14, 02150 Espoo

2.Yhteyshenkilö

Tietosuojavastaava
Jari Taskinen, DPO, 0400 885 455, tietosuoja@valtti.com

3.Rekisterin nimi

Tämä seloste koskee seuraavia Valtti Kumppaneiden rekistereitä:

 • Asiakasrekisteri
 • Markkinointirekisteri

4.Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Keräämme ja tallennamme tietoa nykyisiin asiakassuhteisiin perustuen tai liiketoimintaan liittyen mahdollisista uusista asiakkaista. Uusien asiakkuuksien tietojen keruu perustuu yritystoimintaan ja keräämme itse tiedot.

Käytämme kerättyä, yksilöityä tietoa ja anonyymejä tilastoja verkkopalvelumme kehittämiseen, yhteydenottopyyntöihin ja asiakaspalautteeseen vastaamiseen, sähköposti- ja markkinointiviestintään sekä mainonnan kohdentamiseen.

5.Rekisterin tietosisältö

Kerätyt tiedot ovat:

 • Etu- ja sukunimi
 • Titteli
 • Yhteystiedot
 • Yritystiedot (yrityksen nimi, koko, toimiala)
 • Asiakkuuteen liittyvä muu tekstimuotoinen tieto kuten esimerkiksi yhteydenottopyynnön tarkoitus tai syy
 • Markkinointilupa tai -kielto
 • IP-osoitetieto tai muu tunniste
 • Evästeiden kautta kerättävät tiedot
 • Sosiaalisen median kanavista kerättävät tiedot
 • Asiakassuhteeseen liittyvät toiminteet kuten kokoukset ja muut aktiviteetit

6.Säännönmukaiset tietolähteet

Pääsääntöisesti saamme henkilötietosi sinulta, kun olet yhteydessä meihin tai käytät verkkosivustoamme (esim. täytät lomakkeitamme tai käytät chat-palveluamme). Keräämme verkkopalvelumme kautta sekä yksilöivää henkilötietoa että anonyymejä tilastoja verkkosivustovierailuista. Käytämme meteoriitti.com -verkkopalvelussa evästeitä ja kävijäseurantaa. Kerätyn tiedon avulla varmistamme palvelun toimivuuden ja jatkuvan palvelukehityksen.

Voit halutessasi kieltää seurantaevästeiden selainasetuksilla käytön. Huomaathan, että tämä saattaa kuitenkin vaikuttaa verkkopalvelun toimivuuteen.

Voimme saada henkilötietosi myös yritykseltä, jota edustat.

Keräämme tietojasi myös erilaisissa tapahtumissa ja voimme saada henkilötietosi tapahtuman järjestäjältä.

7.Anonyymi verkkoanalytiikka

Anonyymin, verkkovierailua koskevan tiedon keräämiseen käytämme seuraavia työkaluja ja palveluita:

Google Analytics lisätietoja: https://analytics.google.com/analytics/web/

Hubspot Analytics – lisätietoja: https://www.hubspot.com/

Hotjar – lisätietoja: https://www.hotjar.com/

Leadfeeder – lisätietoja: https://www.leadfeeder.fi/

8.Mainonnan kohdentaminen

Verkkovierailun perusteella saatamme tehdä sinulle kohdennettua mainontaa muissa verkkopalveluissa.

Olemme upottaneet verkkosivustollemme seuraavia kolmansien osapuolten työkaluja, jotka saattavat asentaa selaimeesi evästeitä:

Facebook Pixel – lisätietoa: https://www.facebook.com/business/a/facebook-pixel

Google Remarketing – lisätietoa: https://support.google.com/adwords/answer/2453998?hl=en

Sanoma Remarketing

Uusasiakashankintaan liittyen voimme käyttää mediasta tai yritysten verkkosivustoilta poimittuja yhteystietoja ja tehdä yhteydenottopyyntöjä liiketoimintamielessä.

9.Tietojen säännönmukaiset luovutukset

Voimme luovuttaa tietoja voimassaolevan lainsäädännön sallimissa ja velvoittamissa rajoissa.

Voimme käyttää uusasiakashankinnassa ulkopuolisia kumppaneita, joille luovutamme tai siirrämme kontaktointiin tarvittavia henkilötietoja. Missään tapauksessa emme myy tietojasi kolmansille osapuolille.

Voimme luovuttaa tai siirtää henkilötietojasi Valtti Kumppanit–konsernin sisällä (Valtti Kumppanit Oy).

Olemme ulkoistaneet henkilötietojen käsittelyä seuraaville palveluntarjoajille, jotka käsittelevät henkilötietojasi meidän lukuumme:

 • IT-järjestelmätoimittajille
 • Viestintäpalveluiden toimittajille.

10.Tietojen siirto EU:n tai ETA:n ulkopuolelle

Tietoja voidaan siirtää myös muutoin EU:n tai ETA:n ulkopuolelle voimassaolevan lainsäädännön sallimissa puitteissa.

Siirrot EU:n tai ETA:n ulkopuolelle tapahtuvat Euroopan komission vastaavuuspäätöksen perusteella tai Euroopan komission hyväksymiä vakiosopimuslausekkeita käyttäen. Voit saada lisätietoa ottamalla meihin yhteyttä.

11.Rekisterin suojauksen periaatteet

Rekisterin käyttö on suojattu ulkopuolisilta henkilökohtaisin käyttäjätunnuksin ja salasanoin. Rekisteriin pääsevät ainoastaan Valtti Kumppaneiden työntekijät, joiden toimenkuva vaatii rekistereiden käsittelyä.

Säilytämme tietojasi kulloinkin voimassaolevan lainsäädännön mukaisesti ja vain niin kauan, kuin on tarpeen tässä tietosuojaselosteessa kuvattujen tarkoitusten toteuttamiseksi.

Valtti Kumppanit käyttää palveluiden tuottamiseen pilvipalveluita, jolloin tiedot tallentuvat palveluntarjoajan (käsittelijä) järjestelmiin.

12.Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa itseään koskevat henkilörekisteriin tallennetut tiedot sekä oikeus vaatia virheellisen tiedon oikaisua ja tietojen poistamista. Asiaa koskevat pyynnöt tulee toimittaa kirjallisesti kohdassa 2 mainitulle yhteyshenkilölle.
Rekisteröidyllä on tietosuoja-asetuksen mukaisesti (25.5.2018 lukien) oikeus vastustaa tai pyytää tietojensa käsittelyn rajoittamista sekä tehdä valitus henkilötietojen käsittelystä valvontaviranomaiselle.